budowle_sakralne_powiatu_nowosolskiego"Budowle sakralne powiatu nowosolskiego" Tomasz Andrzejewski

W publikacji zaprezentowano budowle sakralne, które na przestrzeni wieków wzniesiono na obszarze dzisiejszego powiatu nowosolskiego. W katalogowym zestawieniu uwzględniono funkcjonujące do dziś świątynie i budowle związane z kultem religijnym, a także te, które się nie zachowały. Przyjęty chronologiczny układ prezentacji uzupełniono w niektórych okresach podziałem budowli wedle ich funkcji i lokalizacji. Całość wzbogacono materiałem ilustracyjnym (114 rycin, zdjęć), ukazującym ewolucję architektoniczną budowli i ich stan dzisiejszy.

 Format 21x21 cm, s. 48, miękka okładka, druk czarno-biały, Cena 5,00 zł.

okladka fabryka 01T. Andrzejewski,  Fabryka nici w Nowej Soli, cz. I, 1816-1945, Nowa Sól 2021.

 Pierwsza część publikacji, w której zaprezentowano rys historyczny jednego z największych zakładów przemysłowych w mieście od czasów ich powstania do czasu przejęcia przez polską administrację w 1945 r. Książkę wzbogacają niepublikowane dotychczas fotografie ukazujące architekturę przemysłową, plany zakładu, proces produkcyjny oraz życie społeczne pracowników w latach 20., 30. i 40. XX stulecia. Bogaty materiał ilustracyjny ze zbiorów własnych Muzeum Miejskiego uzupełniono archiwaliami z zasobów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Instytutu Herdera w Marburgu oraz firmy Gruschwitz Textilwerke AG w Leutkirch im Allgäu.

W publikacji osobną uwagę poświęcono rezydencji właścicieli fabryki, która wchodziła wraz z ogrodem w skład kompleksu przemysłowego w Nowej Soli. Tę część publikacji ilustrują nieznane wcześniej fotografie z lat 20. XX stulecia. Zbiór ten przekazany został w latach 70. ubiegłego wieku na ręce Weroniki Kucharczyk – kierowniczki przedszkola zakładowego fabryki nici, przez przedstawicielkę rodziny Gruschwitzów, która odwiedziła wówczas Nową Sól. Do zbiorów muzealnych fotografie trafiły za pośrednictwem Pani Haliny Kloc, która odnalazła je w pamiątkach po swojej mamie Weronice.

 Format 21x21, okładka miękka, druk kolorowy, 84 strony, cena 20 zł.

okładka net

T. Andrzejewski, Fabryka nici w Nowej Soli, cz. II, 1945-2009, Nowa Sól 2022

Druga część publikacji Fabryka nici w Nowej Soli, cz. II. 1945-2009 prezentuje rys historyczny fabryki od czasów przejęcia zakładu przez władze polskie w 1945 r. do czasów jego likwidacji. W bogato ilustrowanym wydawnictwie zaprezentowano najważniejsze wydarzenia z dziejów fabryki, która w 2 połowie XX stulecia odgrywała w życiu gospodarczo-społecznym Nowej Soli ważną rolę. W syntetycznym ujęciu ukazano odbudowę fabryki po jej przejęciu przez polską administrację, rozkwit przedsiębiorstwa w latach 60. i 70 oraz powolny schyłek jej funkcjonowania w okresie transformacji ustrojowej na początku lat 90., zakończony ostatecznie likwidacją na początku nowego stulecia. Ukazano także losy terenu pofabrycznego, który obecnie objęty jest planem rewitalizacji. Osobną część publikacji stanowi rozdział poświęcony pracownikom dawnej fabryki – „Ludzie Odry” to prezentacja powstała z bogatych zbiorów fotograficznych Muzeum Miejskiego w Nowej Soli oraz zbiorów prywatnych, udostępnionych przez dawnych pracowników. Swoista forma upamiętnienia osób, które na przestrzeni lat związane były zawodowo z fabryką nici.

Format 21x21, okładka miękka, druk czarno-biały, 200 stron, cena 28 zł

o_hieronimHieronim Warachim "Wspomnienia z Nowej Soli 1951-1956" Nowa Sól 2009

Publikacja wspomnień kapucyna o. Hieronima Warachima, który w latach 1951-1956 pełnił funkcję proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Nowej Soli. Autor w swoim tekście przestawia nie tylko wspomnienia z pobytu w Nowej Soli, lecz kreśli także historię zakonu i Kościoła w Polsce w czasach stalinizmu.

Nakład: 500 egz., druk dwubarwny, format 21x21, s. 24, cena: 4 zł.

krajoobraz_kulturowy_powiatu_nowosolskiegoKrajobraz kulturowy powiatu nowosolskiego. Kartografia-grafika-fotografia lotnicza. Katalog wystawy, Nowa Sól 2008. red. Tomasz Andrzejewski

Katalog prezentujący materiały ikonograficzne z wystawy pod tym samym tytułem. Składają się na nie przykłady map, zdjęć lotniczych oraz grafik i malarstwa, ukazującego przemiany krajobrazu kulturowego regionu na przestrzeni od połowy XVI do początków XXI wieku. Są to dotychczas nie publikowane materiały ze zbiorów własnych muzeum oraz reprodukcje pozyskane z Bibliotek Uniwersyteckich we Wrocławiu i Würzburgu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze oraz Instytutu Herdera w Marburgu. Wśród prezentowanego materiału wyróżnić należy zbiór rysunków F.B. Wernera (połowa XVIII w.); grafiki z wydawnictwa A. Dunckera, współczesne fotografie lotnicze oraz materiały archiwalne z lata 30. i 1945r.
Przykładowe strony

Nakład 300 egz., kolor, format A4, s. 56., Cena 30,00 zł.

sesja XV okladkaMoneta czasów kryzysu – moneta czasów pomyślności
XV Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli 2013

Redakcja naukowa Borys Paszkiewicz

ISBN 978 - 83 - 60681 - 20 – 6

Okładka miękka, druk cz-b, stron 284, cena 20 zł, spis treści.

nowa sol na dawnej pocztowce tom 3Nowa Sól na dawnej kartce pocztowej. Katalog zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, Tom III – Ulice miasta cz. I,
red. T. Andrzejewski, J. Parahus, Nowa Sól 2019.

Kolekcja kartek pocztowych w zbiorach Muzeum Miejskiego liczy ponad 1200 egzemplarzy i stale się powiększa. Gromadzone są kartki prezentujące Nową Sól i okolice w granicach obecnego powiatu nowosolskiego, wyprodukowane przed 1945 r. i powojenne do czasów współczesnych. Najliczniejszy zbiór tworzą karty pocztowe sprzed 1945 r. – zwane umownie dawnymi kartkami pocztowymi. Ich liczba przekracza obecnie 800 szt. W latach 2017-2018 do rąk Czytelników trafiły dwa tomy wydawnictwa prezentującego zbiór kartek, których tematyka ilustracyjna związana była z  rzeką Odrą oraz ukazaniem obrazu miasta w kilku aspektach – np. ujęcia panoramiczne, czyli wieloobrazkowe prezentacje ważniejszych miejsc, ujęcia „z lotu ptaka” (fotografie z wież nowosolskich świątyń, fotografie lotnicze), przestawienia zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych.

Nowa Sól na dawnej kartce pocztowej. Katalog zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, Tom IV – Ulica miasta cz. II

Nowość wydawnicza!


Nowa Sól na dawnej kartce pocztowej. Katalog zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, Tom IV – Ulica miasta cz. II
, red. T. Andrzejewski, J. Parahus, Nowa Sól 2020. Cena 25,00 zł.

Kartki pocztowe okladka małaKolekcja kart pocztowych w zbiorach Muzeum Miejskiego liczy obecnie 1150 egzemplarzy i stale się powiększa. Gromadzone są kartki prezentujące Nową Sól i okolice w granicach obecnego powiatu nowosolskiego, wyprodukowane przed 1945 r. i powojenne do czasów współczesnych. Najliczniejszy zbiór tworzą karty pocztowe sprzed 1945 r. – zwane umownie dawnymi kartkami pocztowymi. Ich liczna przekracza obecnie 750 szt. Szczególne miejsce w tym zbiorze zajmują kartki o tematyce odrzańskiej lub te na których widnieją obrazy związane z rzeką, jest ich ponad 200 szt. Ten zbiór prezentowany jest w niniejszym wydawnictwie. Otwiera go grupa kartek tzw. „grussów” – wieloobrazkowych barwnych kompozycji z lat 1896-1905, na których element odrzański występuje jako jeden z motywów. Następnie zaprezentowane zostały karki pocztowe z motywami odrzańskimi – panoramy rzeki, widoki okolic miasta – tzw. Lasu Odrzańskiego (Oderwald), starorzeczy (Sandlache) oraz mostu odrzańskiego. Najliczniejszą grupę kartek stanowią wydawane w latach 1903-1918 widoki nowosolskiego portu oraz istniejących w nich obiektów, np. mostu portowego, stoczni czy też przystani wioślarskiej. Publikacja otwiera planowaną serię wydawniczą, w której zaprezentowana zostanie kolekcja kartek pocztowych ze zbiorów Muzeum Miejskiego.

Format A4, okładka miękka, druk kolorowy, 80 stron, cena 25 zł.

nowa sol na dawnej pocztowce tom 2Nowa Sól na dawnej kartce pocztowej. Katalog zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, Tom. 2, Obraz miasta.

Kolekcja kartek pocztowych w zbiorach Muzeum Miejskiego liczy ponad 1200 egzemplarzy i stale się powiększa. Gromadzone są kartki prezentujące Nową Sól i okolice w granicach obecnego powiatu nowosolskiego, wyprodukowane przed 1945 r. i powojenne do czasów współczesnych. Najliczniejszy zbiór tworzą karty pocztowe sprzed 1945 r. – zwane umownie dawnymi kartkami pocztowymi. Ich liczba przekracza obecnie 800 szt. W ubiegłym roku do rąk Czytelników trafił pierwszy tom wydawnictwa prezentującego zbiór kartek, których tematyka ilustracyjna związana jest z rzeką Odrą. W tomie drugim pt. „Obraz miasta” przedstawiamy kolejne 200 kartek ukazujących miasto w kilku aspektach – np. ujęcia panoramiczne, czyli wieloobrazkowe prezentacje ważniejszych miejsc, ujęcia „z lotu ptaka” (fotografie z wież nowosolskich świątyń, fotografie lotnicze), przestawienia zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych. Kolekcja ta tworzy unikatowy obraz miasta w okresie dynamicznego rozwoju urbanistycznego na przełomie XIX i XX wieku.

Format A4, okładka miękka, druk kolorowy, 80 stron, cena 25 zł.

muzeum okladka netT. Andrzejewski "Muzeum w Nowej Soli 1916-2016" Bogato ilustrowana publikacja przygotowana na jubileusz 100-lecia muzealnictwa w Nowej Soli prezentuje dzieje instytucji muzealnych począwszy od pierwszego tzw. Heimatmuseum, utworzonego w 1916 i funkcjonującego do początku 1945 r. oraz historię powstania i funkcjonowania polskiego Muzeum (Miejskiego) w latach 1947-2016.

Druk kolorowy, format 21x21 cm, 60 stron, okładka miękka, nakład 200 egz., cena 20 zł.

Publikacja do nabycia Muzeum Miejskim od 22 września 2016 r.

okladka plastycy"Nowosolskie środowisko plastyczne 1945-2013 w zbiorach Muzeum Miejskiego w Nowej Soli." K. Bakalarz

Stron 68, okładka miękka, druk kolorowy, cena 15 zł
 przykładowe strony

nowosolskie_ulice_HK"Nowosolskie ulice, tom II. H-K" Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz

Drugi tom serii, prezentującej historię Nowej Soli przez pryzmat dziejów jej ulic. Opisy ulic w układzie alfabetycznym, historia obiektów i instytucji. Wydawnictwo bogato ilustrowane zdjęciami archiwalnymi oraz współczesnymi, także lotniczymi i satelitarnymi. Indeks nazw ulic.


"Nowosolskie ulice, tom II. H-K", Nowa Sól 2010, s. 72, format A4, druk kolorowy, okładka miękka. Cena 18 zł.

nowosolskie ulice LO"Nowosolskie ulice, tom III. L-O" Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz, Jarosław Parahus

Trzeci tom serii, prezentującej historię Nowej Soli przez pryzmat dziejów jej ulic. Opisy ulic w układzie alfabetycznym, historia obiektów i instytucji. Wydawnictwo bogato ilustrowane zdjęciami archiwalnymi oraz współczesnymi, także lotniczymi i satelitarnymi. Indeks nazw ulic.

nowosolskie ulice PT"Nowosolskie ulice, tom IV. P-T" Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz, Jarosław Parahus

Czwarty tom serii, prezentującej historię Nowej Soli przez pryzmat dziejów jej ulic. Opisy ulic w układzie alfabetycznym, historia obiektów i instytucji. Wydawnictwo bogato ilustrowane zdjęciami archiwalnymi oraz współczesnymi, także lotniczymi i satelitarnymi. Indeks nazw ulic.

ulice tom V"Nowosolskie ulice, tom V. W-Ż" Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz, Jarosław Parahus

Piąty, ostatni tom serii, prezentującej historię Nowej Soli przez pryzmat dziejów jej ulic. Opisy ulic w układzie alfabetycznym, historia obiektów i instytucji. Wydawnictwo bogato ilustrowane zdjęciami archiwalnymi oraz współczesnymi. Indeks nazw ulic.

straze pozarneKsiążka opisuje dzieje zawodów strażackich oraz historię zawodów w regionie nowosolskim. Bogato ilustrowana zdjęciami jest niezwykłym świadectwem historii regionalnej.

Format A4 stron 73 okładka miękka, ISBN 978-83-60681-26-8.

Cena: 20zł

gazownia okladka 1Wydawnictwo prezentuje w zarysie dzieje ważnego z punktu rozwoju miasta przedsiębiorstwa jakim była gazownia miejska. Zakład rozpoczął swoją działalność w 1865 r. i był pierwszym w przedwojennym Neusalz, który świadczył kompleksowe usługi na rzecz mieszkańców. Po przejęciu miasta przez administrację polską w 1945 r. uruchomienie zakładu było jednym z priorytetów, gdyż większa część centrum miasta oświetlana była lampami gazowymi. Wraz z napływem polskich osadników nastąpiło także zwiększone zapotrzebowanie na gaz dla odbiorców domowych. Na przełomie lat 50. i 60 XX stulecia podjęto decyzję o rozbudowie gazowni, a właściwie budowie w pobliżu „starej” - nowej piecowni.

Nowa Sól dzieje miasta internetTomasz Andrzejewski, Nowa Sól – Dzieje miasta. Wybór źródeł i materiałów, Nowa Sól 2019

Celem publikacji jest ukazanie procesu przekształcania się niewielkiej osady w trzecie co do wielkości miasto obecnego województwa lubuskiego. Wydawnictwo powstało w oparciu o dwie wcześniejsze publikacje autora, który w 1999 r. wraz z Małgorzatą Gącarzewicz przygotował Dzieje Nowej Soli – materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej. Wybór źródeł i materiałów oraz w zespole z M. Gącarzewicz i Ryszardem Sobkowiczem w 2006 r. – Dzieje Nowej Soli. Wybór źródeł i materiałów. Zamierzeniem autorów obu wydawnictw było przedstawienie dziejów miasta w sposób umożliwiający wykorzystanie informacji do celów dydaktycznych. Przygotowany materiał skierowany był głównie do nauczycieli i uczniów, którzy w procesie nauczania historii odwołują się do dziejów regionu. Stąd przyjęto konwencję prezentacji materiału historycznego z szerokim wykorzystaniem źródeł, których analiza w procesie nauczania historii zajmuje poczesne miejsce. W nowej propozycji zachowany został układ pracy prezentujący dzieje miasta w układzie chronologicznym, uzupełniony materiałem źródłowym. Znaczny nacisk położono na wykorzystanie źródeł ikonograficznych ze zbiorów Muzeum Miejskiego, Urzędu Miejskiego
w Nowej Soli
oraz osób prywatnych. Doświadczenia z życzliwie przyjętej, wydanej przez autora we współpracy z Jarosławem Parahusem w roku jubileuszu miasta w 2013 r. publikacji 450 lat Nowej Soli. Kalendarium dziejów miasta, pozwoliły przyjąć formułę kalendarium także obecnie. Znaczny nacisk położono na ukazanie dziejów miasta po 1945 r., które dotychczas nie doczekały się monograficznego opracowania. W przygotowaniu tej części autor posiłkował się własnymi opracowaniami, publikowanymi w cyklu Nowosolskie ulice (t. I-V, 2009-2015), artykułami zamieszczanymi na łamach lokalnego „Tygodnika Krąg” oraz materiałami z kwerend archiwalnych.

Druk kolorowy, okładka twarda, 192 strony, nakład 500 egz., cena 45,00 zł.

To tytuł nowej książki wydanej przez Muzeum Miejskie autorstwa Edwarda Jabłońskiego! Można ją już kupić w muzealnym sklepiku! Cena - 30 zł!