Nowa Sól na dawnej kartce pocztowej. Katalog zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, Tom IV – Ulica miasta cz. II

Nowość wydawnicza!


Nowa Sól na dawnej kartce pocztowej. Katalog zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, Tom IV – Ulica miasta cz. II
, red. T. Andrzejewski, J. Parahus, Nowa Sól 2020. Cena 25,00 zł.

Kolekcja kartek pocztowych w zbiorach Muzeum Miejskiego liczy ponad 1200 egzemplarzy i stale się powiększa. Gromadzone są kartki prezentujące Nową Sól i okolice w granicach obecnego powiatu nowosolskiego, wyprodukowane przed 1945 r. i powojenne do czasów współczesnych. Najliczniejszy zbiór tworzą karty pocztowe sprzed 1945 r. – zwane umownie dawnymi kartkami pocztowymi. Ich liczba przekracza obecnie 850 szt. W latach 2017-2019 do rąk Czytelników trafiły trzy tomy wydawnictwa prezentującego zbiór kartek, których tematyka ilustracyjna związana była z rzeką Odrą oraz ukazaniem obrazu miasta w kilku aspektach – np. ujęcia panoramiczne, czyli wieloobrazkowe prezentacje ważniejszych miejsc, ujęcia „z lotu ptaka” (fotografie z wież nowosolskich świątyń, fotografie lotnicze), przestawienia zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych. Tom trzeci, który zatytułowano „Ulice miasta”, skomponowano z myślą prezentacji kartek ukazujących w swojej treści ilustracyjnej głównie zabudowę mieszkalną skupioną przy ulicach. Kartki te zazwyczaj tytułowane były ówczesnymi nazwami ulic i służyły szerokiej popularyzacji miasta. Stąd znaczna liczba kartek poświęcona głównym arteriom komunikacyjnym, jak obecny plac Wyzwolenia, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulica Zjednoczenia. Obecna publikacja jest kontynuacją tomu III. Zaprezentowano w nim pozostałą część kartek, ukazujących ulice miasta oraz kilkanaście kartek, które Muzeum pozyskało w okresie cyklu wydawniczego katalogu w latach 2017-2020. Ich wizerunki umieszczono w ostatnim rozdziale niniejszego tomu, dopełniając tym samym katalog zbiorów dawnej kartki pocztowej.

Publikowane na przestrzeni kilkudziesięciu lat widoki ulic dostarczają wielu informacji na temat przekształceń architektonicznych tych miejsc. Szczególnie cenne z punktu widzenia badań na miejską zabudową z przełomu XIX i XX wieku są kartki ukazujące wygląd niewielkich ulic, które także tętniły życiem. Utrwalano na nich nie tylko budynki, ale także mieszkańców. W ten sposób dokonano interesującego zapisu epoki, a ponieważ zdecydowana większość kartek wykonana została techniką fotograficzną, jest to autentyczny zapis o ważnych walorach archiwalnych. W konstrukcję prezentacji zbioru wkomponowano także pokaźną grupę kartek reklamujących funkcjonujące przy ulicach lokale gastronomiczne. Analiza tego zbioru pozwala dostrzec ważne aspekty życia społecznego ówczesnego miasta. Liczba lokali, które działały przy ulicach świadczyć może o bujnym życiu towarzyskim. Restauracje, kawiarnie, całe kompleksy rozrywkowe z dużymi salami tanecznymi, otwartymi ogrodami restauracyjnymi z miejscem do tańca, muszle koncertowe i kina dawały mieszkańców wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Należy w tym miejscu nadmienić, że lokale te działały w mieście o ledwie kilkunastotysięcznej populacji. Wielkim walorem kartek reklamowych lokali gastronomicznych jest ukazanie architektury ich wnętrz, będącej pod wpływem różnych styli, np. eklektyzmu, secesji, modernizmu.

W prezentowanym zbiorze znalazły się także kartki ukazujące sąsiadujące z ówczesnym miastem wsie - Kusser (dzisiaj Pleszówek) oraz Alt Tschau (Stare Żabno). Obecnie są one dzielnicami miasta.

godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP