krajoobraz_kulturowy_powiatu_nowosolskiegoKrajobraz kulturowy powiatu nowosolskiego. Kartografia-grafika-fotografia lotnicza. Katalog wystawy, Nowa Sól 2008. red. Tomasz Andrzejewski

Katalog prezentujący materiały ikonograficzne z wystawy pod tym samym tytułem. Składają się na nie przykłady map, zdjęć lotniczych oraz grafik i malarstwa, ukazującego przemiany krajobrazu kulturowego regionu na przestrzeni od połowy XVI do początków XXI wieku. Są to dotychczas nie publikowane materiały ze zbiorów własnych muzeum oraz reprodukcje pozyskane z Bibliotek Uniwersyteckich we Wrocławiu i Würzburgu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze oraz Instytutu Herdera w Marburgu. Wśród prezentowanego materiału wyróżnić należy zbiór rysunków F.B. Wernera (połowa XVIII w.); grafiki z wydawnictwa A. Dunckera, współczesne fotografie lotnicze oraz materiały archiwalne z lata 30. i 1945r.
Przykładowe strony

Nakład 300 egz., kolor, format A4, s. 56., Cena 30,00 zł.

godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP