kozuchow_srednioweiczne_fortyfikacje"Kożuchów - średniowieczne fortyfikacje" Tomnasz Andrzejewski, Zdzisław Szukiełowicz Nowa Sól 2001

Prezentacja dziejów miasta i jego fortyfikacji wzniesionych w okresie średniowiecza. Mapy, plany, rysunki rekonstrukcyjne.
Format B5, str. 28, kolor, okładka miękka.

Nakład wyczerpany.

nowoslska_fabryka_nici"Nowosolska Fabryka Nici 1816-2006"Katalog wystawy. Tekst Małgorzata Gącarzewicz.

W wydawnictwie zaprezentowano dzieje fabryki od czasów powstania do chwili obecnej.
Katalog ilustrowany niepublikowanym dotychczas materiałem fotograficznym, przedstawiającym fabrykę oraz życie społeczno-kulturalne pracowników.

Format 21x21 cm, s. 16, okładka miękka.
Cena 4,00 zł

140_lat_kolei_w_nowej_soli_i_powiecie_nowosolskim"140 lat kolei w Nowej Soli i powiecie nowosolskim" T. Andrzejewski, D. Gulowaty, Nowa Sól 2011.

Publikacja przygotowana z okazji otwarcia w Muzeum wystawy pod tym samym tytułem. Zarys dziejów linii kolejowych na terenie powiatu nowosolskiego ilustrowany bogato archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami stacji, taboru kolejowego oraz fragmentami rozkładów jazdy pociągów, wzorami biletów z różnych okresów eksploatowania linii kolejowych.

Nowa Sól 2011, s. 60, format 21x21 cm, okładka miękka.
Przykładowe strony: 3-4, 36-37.

Nakład wyczerpany - publikacja dostępna w bibliotece cyfrowej.

nowosolskie_ulice_AG"Nowosolskie ulice, tom I. A-G" Tomasz Andrzejewski, Małgorzata Gącarzewicz

 Pierwszy tom planowanej serii, prezentującej historię Nowej Soli przez pryzmat dziejów jej ulic. Opisy ulic w układzie alfabetycznym, historia obiektów i instytucji. Wydawnictwo bogato ilustrowane zdjęciami archiwalnymi oraz współczesnymi, także lotniczymi i satelitarnymi. Indeks nazw ulic.

"Nowosolskie ulice, tom I. A-G", Nowa Sól 2009, s. 72, format A4, druk kolorowy, okładka miękka. Cena 20 zł.


Nakład wyczerpany

450-lat Nowej Soli Kalendarium dziejów miastaT. Andrzejewski, J. Parahus, 450-lat Nowej Soli. Kalendarium dziejów miasta, Nowa Sól 2013.

Publikacja, przygotowana w związku z obchodami 450 lat powstania osady i 270 lat nadania praw miejskich, prezentuje w formie kalendarium najważniejsze wydarzenia związane z dziejami Nowej Soli. Opisom poszczególnych wydarzeń towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny (ponad 500 rycin i fotografii), który ukazuje rozwój przestrzenny miasta oraz życie społeczno-kulturalno-sportowe jego mieszkańców. Szczególną uwagę autorzy poświęcili wydarzeniom po 1945 r. i jest to pierwsza próba usystematyzowania wiedzy na temat funkcjonowania miasta w tym okresie. Publikację zamyka część albumowa prezentująca obraz Nowej Soli w 2013 r.

Format A4, druk kolorowy, okładka twarda, 160 stron, cena 35 zł.

Odra na starych pocztówkach, oprac. H. Wojewódzka, Nowa Sól 2002.
Prezentacja w formie rozkładówki 13 pocztówek krajobrazu nadodrzańskiego Nowej Soli i okolic z 1 połowy XX w., charakterystyka krajobrazu odrzańskiego.
Format A4, str.6, kolor, okładka miękka laminowana.

architektura_rezydencjonalna_powiatu_nowosolskiego"Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego" Róża Kąsinowska, Nowa Sól 2003.

Prezentacja 30 obiektów rezydencjonalnych (zamków, dworów, pałaców) w 25 miejscowościach powiatu nowosolskiego. Dzieje siedzib i ich właścicieli (rodów szlacheckich), opis architektoniczny, plany, mapy, ryciny, fotografie archiwalne i współczesne.

Format B5, str. 300, kolorowa wkładka, okładka miękka.
Cena 35,00 zł

Nakład wyczerpany

otynOtyń. Zarys dziejów, red. T. Andrzejewski, Otyń 2010

Format B5, s. 298, okładka miękka, druk cz-b, wkładka kolor

Nakład wyczerpany

bibliografia_ziemi_nowosolskiej_do_2007"Bibliografia Ziemi Nowosolskiej do 2007 r." dr Grzegorz Chmielewski

Autorem przedmiotowej bibliografii ogólnej obejmującej wszystkie dziedziny wiedzy dotyczące miasta Nowej Soli i obszaru powiatu nowosolskiego jest dr Grzegorz Chmielewski - były wieloletni dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Podczas spotkania z dyrektorami bibliotek publicznych i kierownikami bibliotek szkolnych z terenu powiatu nowosolskiego autor przedstawił problematykę układu przygotowanej bibliografii oraz zapoznał z metodologią pracy nad opracowaniem. Egzemplarze bibliografii przekazane zostały przybyłym na spotkanie pracownikom bibliotek i trafią także do innych bibliotek z terenu powiatu. Druk wydawnictwa dofinansowało Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.

Format A4, okładka miękka, stron 242, nakład 100 egz.
Nakład wyczerpany

port_w_nowej_soliPort w Nowej Soli

Muzeum Miejskie w Nowej Soli wydało nowe dwujęzyczne wydawnictwo (j. niemiecki).Książka prezentuje dzieje poru nowosolskiego, związki miasta z rzeką Odrą, historię stoczni i sportów wodnych.

Format 21x21 cm, s. 48, miękka okładka, druk kolorowy.
Nakład wyczerpany

budownictwo_obronne_srodkowego_nadodrza"Budownictwo obronne Środkowego Nadodrza. Powiat nowosolski" red. Tomasz Andrzejewski Nowa Sól 2003.

Praca zbiorowa prezentująca rozwój architektury obronnej na terenie powiatu nowosolskiego od czasów średniowiecza do końca II wojny światowej (12 artykułów). Katalog obiektów, mapy, plany, ryciny, rysunki rekonstrukcyjne, fotografie archiwalne i współczesne.
Format B5, str. 190, okładka miękka.

Nakład wyczerpany.

Publikacja w formacie PDF znajduje się w Bibliotece cyfrowej.

pozeekonimiczne_funkcje_monet"Pozaekonomiczne funkcje monet" Poznań 1995.

Materiały X (1993) Sesji Numizmatycznej.
Format A5, s. 138, okładka miękka.

Nakład wyczerpany

dzieje_nowej_soli"Dzieje Nowej Soli. Wybór źródeł i materiałów" oprac. T. Andrzejewski, M. Gącarzewicz, R. Sobkowicz

Nowa Sól 2006. Niniejsze wydawnictwo jest uzupełnioną i poszerząną edycją publikacji z 1999 roku pt. "Dzieje Nowej Soli - materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej".
Dzieje miasta zaprezentowano w układznie chronologicznym, uzupełniając go materiałem źródłowym. Duży nacisk postawiono na wykorzystanie źródeł ikonograficznych, w większości po raz pierwszy publikowanych. Książkę uzupełnia kalendarium historii miasta oraz katalog wybranych zabytków.

Format: A4, str. 104, okładka miękka. Cena 18,00 zł.

Nakład wyczerpany

Publikacja w formacie PDF znajduje się w Bibliotece cyfrowej.

przyroda_doliny_odry"Przyroda doliny Odry. Opowieść o rzece i środowisku przyrodniczym jej doliny" Halina Wojewódzka Nowa Sól 2003

Charakterystyka geograficzna i przyrodnicza doliny Odry, prezentacja okazów fauny i flory w zbiorach Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. Mapy, ryciny, fotografie.

Format B5, str. 64, kolor, okładka twarda.

Nakład wyczerpany.

Publikacja w formacie PDF znajduje się w Bibliotece cyfrowej.

falszerstwa_i_nasladownictwa_monet"Fałszerstwa i naśladownictwa monet" Poznań 1998.

Materiały XI (1996) Sesji Numizmatycznej
Format A5, s. 142, okładka miękka.

Nakład wyczerpany

S. Filipczuk, Rysunek srebrem i złotem, Nowa Sól 1997.
Album z 6 reprodukcjami, wstęp K. Bakalarz.
Format A4, teczka.

Nakład wyczerpany

Janina Góral 1948-2000. Twórczość i warsztat w kolekcji Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, Nowa Sól 2001.
Katalog wystawy.
Format A5, str. 24, kolor, okładka miękka. Cena 5,0 zł.

S. Filipczuk, Rysunek srebrem i złotem, Nowa Sól 1997.
Prezentacja twórczości artysty, katalog wystawy, red. K. Bakalarz.
Format A4, str. 40, okładka miękka.

Nakład wyczerpany

legendy_nadodrzanskie_o_kamiennym_krzyzu"Legendy nadodrzańskie. O kamiennym krzyżu." red. Krystyna Bakalarz Nowa Sól 2003.

Adaptacja legendy regionalnej osnutej na wydarzeniach z końca średniowiecza.
Format B5, str. 24, kolorowa wkładka, okładka miękka.

Nakład wyczerpany.

siedlisko_historia_zapisana_na_starej_pocztowce"Siedlisko - historia zapisana na starej pocztówce"

Album wydany nakładem wydawnictwa Martinus prezentuje kilkadziesiąt kart pocztowych z I połowy XX wieku, na których utrwalono zamek w Siedlisku (Carolat) oraz miejscowości Siedlisko i Runów.

Format 21 x 21 cm, okładka miękka, stron 24, kolor. Nakład 500 egz.
Przykładowe strony: Strona 5 i Strona 12
Nakład wyczerpany

Martwa natura z pejzażem w tle. Obrazy Kamili Marchelek, Nowa Sól 2000.
Katalog wystawy.
str. 18, kolor, okładka miękka. Cena 5,00 zł.

siedziby_rycerskie_w_ksiestwie_glogowskim"Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim. Zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów" Tomasz Andrzejewski, Krzysztof Motyl Nowa Sól 2002.

Prezentacja dziejów rodów rycerskich i ich siedzib na terenie księstwa głogowskiego. Mapy, plany, ryciny, rysunki rekonstrukcyjne, fotografie archiwalne i współczesne.
Format B5, str. 80, kolorowa wkładka, okładka miękka.

Nakład wyczerpany.

Publikacja w formacie PDF znajduje się w Bibliotece cyfrowej.

mennice_mincerze_mennictwo_w_polsce"Mennice, mincerze, mennictwo w Polsce" Nowa Sól 1993.

Materiały VIII (1984) i IX (1987) Sesji Numizmatycznej.
Format A5, s. 116, okładka miękka.

Nakład wyczerpany

stempel_monet_obraz_a_slowo"Stempel monet obraz a słowo" Nowa Sól 2006.

Materiały XIII (2004) Sesji Numizmatycznej.
Format A5, s. 138, okładka miękka.

Nakład wyczerpany

miejscowosci_powiatu_nowosolskiego"Miejscowości powiatu nowosolskiego" Tomasz Andrzejewski

Bogato ilustrowana książka omawiająca w sposób syntetyczny historię wszystkich miejscowości znajdujących się w powiecie nowosolskim w granicach z 2002 r. Charakterystyka miast, wsi, folwarków, przysiółków, opisy zabytków, zdjęcia, ryciny i mapy, opisy heraldyczne. Ponadto: słownik nazw miejscowości polsko - niemiecki i niemiecko - polski, dane statystyczne, mapy poszczególnych gmin we współczesnych granicach

Format książki B5, str. 250, okładka miękka. 

Publikacja w formacie PDF znajduje się w Bibliotece cyfrowej.
Nakład wyczerpany

XIV sesja numizmatyczna"Upieniężnienie – kiedy moneta staje się pieniądzem" Nowa Sól 2011

Materiały z XIV Ogólnopolskiej Sesji Numizmatycznej (2010).
Format B5, s. 156, okładka miękka. Spis treści

Nakład wyczerpany

Kozuchow-muryMury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2008.

T. Andrzejewski, Z. Szukiełowicz, Mury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2008.
Format B5, s. 68, okładka miękka, druk cz-b
Cena 15 zł.

Spis treści, przykładowe strony.

okladka_DZM_1Pierwsza od wielu lat publikacja poświęcona DZM „Dozamet". Historia jednego z największych zakładów przemysłowych w Nowej Soli spisana przez wieloletniego pracownika. Autor omówił w publikacji swoją drogę do Nowej Soli, okres pracy w zakładzie od czasu jego uruchomienia w 1946 r. do czasów rozkwitu w połowie lat 70. Wiele uwagi poświęcił zagadnieniom produkcji i zatrudnionym w zakładzie pracownikom kadry kierowniczej i technicznej.

"Nowa Sól - miasto na starych pocztówkach", oprac. M. Gącarzewicz, Nowa Sól 2001.
Prezentacja w formie rozkładówki 13 pocztówek miasta z 1 połowy XX w., rys historyczny miasta.
Format A4, str.6, kolor, okładka miękka laminowana.

Nakład wyczerpany.

Wnętrza mieszczańskie. O kulturze materialnej naszych przodków czyli gawęda o czasie minionym, Nowa Sól 2003.
Katalog wystawy.
str. 28, kolor, okładka miękka.
Nakład wyczerpany

nowa_sol_na_starej_pocztowce"Nowa Sól na starej pocztówce", oprac. M. Gącarzewicz, Nowa Sól 2002.
Album prezentujący 208 pocztówek Nowej Soli z końca XIX w. do 1945 r.
Komentarze i opisy w j. niemieckim i angielskim, indeksy ulic i obiektów.
Format A4, str. 116, kolor, okładka twarda.

Nakład wyczerpany.

Straz Nowa-Sol okladka"Zarys dziejów Komendy Straży Pożarnych w Nowej Soli 1945-2010." M. Szczypczyk

Bogato ilustrowana i udokumentowana monografia dziejów Komendy Straży Pożarnych w Nowej Soli. Autor w ujęciu chronologicznym przedstawił historię powstania i funkcjonowania polskich zawodowych służb pożarniczych na terenie obecnego powiatu nowosolskiego. W opracowaniu podjął próbę odtworzenia początków tworzenia polskiej straży pożarnej na terenie powiatu oraz zaprezentował dzieje komendy w Nowej Soli, która na przestrzeni lat przechodziła liczne przekształcenia organizacyjne. Wiele miejsca autor poświecił mało znanej działalności strażaków, czyli sportom pożarniczym i ich aktywności fizycznej.

format B5, druk kolorowy, okładka twarda. Cena 35 zł.

Nakład wyczerpany

Atlas-Herder Nowa Sól. Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich, t. 4, Marburg 2013.

Nakładem Instytutu Herdera w Marburgu ukazał się poświęcony Nowej Soli tom serii wydawniczej pt. Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich. Dwujęzyczne (polsko-niemieckie) wydawnictwo prezentuje historię miasta w aspekcie jego rozwoju przestrzennego od czasów powstania do współczesności. Bogato ilustrowany atlas zawiera szereg dotąd niepublikowanych materiałów kartograficznych i fotograficznych (mapy, plany, zdjęcia lotnicze) ze zbiorów niemieckich oraz Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. Celem wydawanego przy współpracy partnerów z Niemiec, Czech i Polski Atlasu jest przedstawienie przebiegu rozwoju przestrzennego i jego aspektów topograficznych 34 wybranych miast na terenie Śląska (w tym trzech z terenu obecnego województwa lubuskiego – Nowa Sól, Zielona Góra, Żagań) jako regionu historycznego, od początków industrializacji po obecny okres transformacji. Dotychczas ukazały się 4 tomy, poświęcone Opolu, Zgorzelcowi, Węglińcowi oraz Nowej Soli. Publikacja powstała we współpracy z Muzeum Miejskim w Nowej Soli i jest do nabycia w tej placówce.

Format A3, druk kolorowy, okładka miękka, s. 52.

znaleziska_monet_i_metody_ich_badan"Znaleziska monet i metody ich badań" Nowa Sól 2003.

Materiały XII (2000) Sesji Numizmatycznej.
Format B5, s. 140, okładka miękka.

Nakład wyczerpany.

Publikacja w formacie PDF znajduje się w Bibliotece cyfrowej.

FormatFactory1„My powróciliśmy" red. Tomasz Andrzejewski, Ryszard Sobkowicz.
Książka zawierająca wspomnienia dwudziestu trzech Sybiraków. Będąca zapisem pamięci tych, którzy przeżyli gehennę zesłania na stepy, tajgę i tundrę Związku Radzieckiego. Wspomnienia trudnych powrotów i początków budowy nowego życia w powojennej Polsce. Wydana przez Muzeum Miejskie przy współpracy z Kołem Związku Sybiraków w Nowej Soli.

Druk kolorowy, okładka miękka, format 17x24, stron 96, cena 8 zł
ISBN 978-83-60681-24-4