nowa sol na dawnej pocztowce tom 3Nowa Sól na dawnej kartce pocztowej. Katalog zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli, Tom III – Ulice miasta cz. I,
red. T. Andrzejewski, J. Parahus, Nowa Sól 2019.

Kolekcja kartek pocztowych w zbiorach Muzeum Miejskiego liczy ponad 1200 egzemplarzy i stale się powiększa. Gromadzone są kartki prezentujące Nową Sól i okolice w granicach obecnego powiatu nowosolskiego, wyprodukowane przed 1945 r. i powojenne do czasów współczesnych. Najliczniejszy zbiór tworzą karty pocztowe sprzed 1945 r. – zwane umownie dawnymi kartkami pocztowymi. Ich liczba przekracza obecnie 800 szt. W latach 2017-2018 do rąk Czytelników trafiły dwa tomy wydawnictwa prezentującego zbiór kartek, których tematyka ilustracyjna związana była z  rzeką Odrą oraz ukazaniem obrazu miasta w kilku aspektach – np. ujęcia panoramiczne, czyli wieloobrazkowe prezentacje ważniejszych miejsc, ujęcia „z lotu ptaka” (fotografie z wież nowosolskich świątyń, fotografie lotnicze), przestawienia zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów sakralnych.

Tom trzeci, który zatytułowano „Ulice miasta”, skomponowano z myślą prezentacji kartek ukazujących w swojej treści ilustracyjnej głównie zabudowę mieszkalną skupioną przy ulicach. Kartki te zazwyczaj tytułowane były ówczesnymi nazwami ulic i służyły szerokiej popularyzacji miasta. Stąd znaczna liczba kartek poświęcona głównym arteriom komunikacyjnym, jak obecny plac Wyzwolenia, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulica Zjednoczenia. Publikowane na przestrzeni kilkudziesięciu lat widoki ulic dostarczają wielu informacji na temat przekształceń architektonicznych tych miejsc. Szczególnie cenne z punktu widzenia badań na miejską zabudową z przełomu XIX i XX wieku są kartki ukazujące wygląd niewielkich ulic, które także tętniły życiem. Utrwalano na nich nie tylko budynki, ale także mieszkańców. W ten sposób dokonano interesującego zapisu epoki, a ponieważ zdecydowana większość kartek wykonana została techniką fotograficzną, jest to autentyczny zapis o ważnych walorach archiwalnych. W konstrukcję prezentacji zbioru wkomponowano także pokaźną grupę kartek reklamujących funkcjonujące przy ulicach lokale gastronomiczne. Analiza tego zbioru pozwala dostrzec ważne aspekty życia społecznego ówczesnego miasta. Liczba lokali, które działały przy ulicach świadczyć może o bujnym życiu towarzyskim. Restauracje, kawiarnie, całe kompleksy rozrywkowe z dużymi salami tanecznymi, otwartymi ogrodami restauracyjnymi z miejscem do tańca, muszle koncertowe i kina dawały mieszkańców wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Należy w tym miejscu nadmienić, że lokale te działały w mieście o ledwie kilkunastotysięcznej populacji. Wielkim walorem kartek reklamowych lokali gastronomicznych jest ukazanie architektury ich wnętrz, będącej pod wpływem różnych styli, np. eklektyzmu, secesji, modernizmu, czy też ascetyzmu lokali prowadzonych przez niektóre gminy wyznaniowe (np. Braci morawskich).

W prezentowanym zbiorze znalazły się także kartki ukazujące sąsiadujące z ówczesnym miastem wsie - Kusser (dzisiaj Pleszówek) oraz Alt Tschau (Stare Żabno). Obecnie są one dzielnicami miasta, stąd umieszczenie ich w alfabetycznym zestawieniu ulic uznano za właściwe.

Cena 25,00 zł.

godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP