Grażyna Graszka uwielbia spacerować. Codziennie przemierza miasto i przyległe mu tereny. Zapisuje pod powiekami detale architektoniczne, bryły budynków i szerokie kadry, które później stanowią motywy jej pracy malarskiej i tworzonych makiet.

 Zwiedzający odnajdą na wystawie dwie ścieżki. Jedna z nich to precyzyjnie wykonane makiety architektury Nowej Soli, często odtworzone z archiwalnych planów i fotografii, ponieważ współczesny obraz przedstawionych obiektów zmieniał się wraz z upływem czasu. Druga ścieżka to obrazy, w których detale – zabytkowe sztukaterie, rzeźby, płaskorzeźby z nowosolskich ulic, parków czy cmentarzy układają się w kompozycje powstałe w twórczej wyobraźni artystki.

Ta wystawa ma kilka warstw. Historyczną, ponieważ ukazuje obraz miasta związany z jego dziejami i mieszkańcami z przeszłości. Artystyczną, którą z przyjemnością odnajdzie widz niekoniecznie związany z Nową Solą. Jest też wystawą monograficzną, prezentującą przegląd twórczości Grażyny Graszki – osoby silnie związanej z życiem miasta, pełniącej różnorodne role społeczne i aktywnej w artystycznej edukacji nowosolan.

Nowa Sól - miasto nad Odrą. Dwa brzegi w obiektywie Jana Wojtasika

Nowa Sól nie tylko leży nad Odrą, ale od początku swoich dziejów przez znaczącą cześć historii z Odrą była bardzo mocno związana. Gdy powstawała osada warzelników pierwszy ładunek surowca z Bretanii przypłynął Odrą. Rzeka umożliwiała transport, a okoliczne lasy dostęp do drewna. Gotowy produkt dostarczano na Śląsk także dzięki Odrze. Powstał port, a z czasem także stocznia. W XVIII w. Nowa Sól posiadała już największe na Śląsku skupisko floty rzecznej  - 195 barek. Prowadzone równolegle  na dużą skalę prace regulacyjne Odry zmieniały też obraz drugiego brzegu rzeki. Z pierwotnie niedostępnego bagiennego obszaru pod koniec XIX wieku powstał – jak ujęto to w jednym z ówczesnych opisów – park w stylu angielskim. Pomiędzy licznymi meandrami dawnych kanałów odrzańskich pojawiły się plantacje dębu szypułkowego, a kolejne wylewy rzeki ubogacały starorzecze nasionami drzew, krzewów i kwiatów pochodzącymi z górnego biegu Odry i jej dopływów. Na nowosolskim prawobrzeżu powstał prawdziwy ogród botaniczny. Jego bogactwo i piękno podziwiane było przez pokolenia mieszkańców. Możemy z niego korzystać także obecnie. Przygotowane na wystawę fotografie pokazują obraz współczesnej dzielnicy portowej Nowej Soli, wiodą brzegiem Odry, a następnie przez most na jej drugą stronę, ukazując piękno pejzażu starorzecza w różnych porach roku. Wystawa autorstwa Jana Wojtasika przenosi widza z nowoczesnego organizmu miejskiego w niemal baśniowy, a przecież tak bliski Nowosolanom świat natury.

W majowe piątkowe popołudnie, 12 maja 2023 roku, wszystkie drzwi Muzeum i Biblioteki, a także bramy pomiędzy dwiema miejskimi instytucjami będą otwarte w godzinach od 16:00 do 22:00, ponieważ zapraszamy na Nowosolską Noc w Muzeum i w Bibliotece!

Cztery wernisaże, jeden koncert, warsztaty, prezentacja rękodzieła i kilka niespodzianek – zachęcamy do zapoznania się z programem: