Nowa Sól dzieje miasta internetTomasz Andrzejewski, Nowa Sól – Dzieje miasta. Wybór źródeł i materiałów, Nowa Sól 2019

Celem publikacji jest ukazanie procesu przekształcania się niewielkiej osady w trzecie co do wielkości miasto obecnego województwa lubuskiego. Wydawnictwo powstało w oparciu o dwie wcześniejsze publikacje autora, który w 1999 r. wraz z Małgorzatą Gącarzewicz przygotował Dzieje Nowej Soli – materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej. Wybór źródeł i materiałów oraz w zespole z M. Gącarzewicz i Ryszardem Sobkowiczem w 2006 r. – Dzieje Nowej Soli. Wybór źródeł i materiałów. Zamierzeniem autorów obu wydawnictw było przedstawienie dziejów miasta w sposób umożliwiający wykorzystanie informacji do celów dydaktycznych. Przygotowany materiał skierowany był głównie do nauczycieli i uczniów, którzy w procesie nauczania historii odwołują się do dziejów regionu. Stąd przyjęto konwencję prezentacji materiału historycznego z szerokim wykorzystaniem źródeł, których analiza w procesie nauczania historii zajmuje poczesne miejsce. W nowej propozycji zachowany został układ pracy prezentujący dzieje miasta w układzie chronologicznym, uzupełniony materiałem źródłowym. Znaczny nacisk położono na wykorzystanie źródeł ikonograficznych ze zbiorów Muzeum Miejskiego, Urzędu Miejskiego
w Nowej Soli
oraz osób prywatnych. Doświadczenia z życzliwie przyjętej, wydanej przez autora we współpracy z Jarosławem Parahusem w roku jubileuszu miasta w 2013 r. publikacji 450 lat Nowej Soli. Kalendarium dziejów miasta, pozwoliły przyjąć formułę kalendarium także obecnie. Znaczny nacisk położono na ukazanie dziejów miasta po 1945 r., które dotychczas nie doczekały się monograficznego opracowania. W przygotowaniu tej części autor posiłkował się własnymi opracowaniami, publikowanymi w cyklu Nowosolskie ulice (t. I-V, 2009-2015), artykułami zamieszczanymi na łamach lokalnego „Tygodnika Krąg” oraz materiałami z kwerend archiwalnych.

Druk kolorowy, okładka twarda, 192 strony, nakład 500 egz., cena 45,00 zł.

godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP