Straz Nowa-Sol okladka"Zarys dziejów Komendy Straży Pożarnych w Nowej Soli 1945-2010." M. Szczypczyk

Bogato ilustrowana i udokumentowana monografia dziejów Komendy Straży Pożarnych w Nowej Soli. Autor w ujęciu chronologicznym przedstawił historię powstania i funkcjonowania polskich zawodowych służb pożarniczych na terenie obecnego powiatu nowosolskiego. W opracowaniu podjął próbę odtworzenia początków tworzenia polskiej straży pożarnej na terenie powiatu oraz zaprezentował dzieje komendy w Nowej Soli, która na przestrzeni lat przechodziła liczne przekształcenia organizacyjne. Wiele miejsca autor poświecił mało znanej działalności strażaków, czyli sportom pożarniczym i ich aktywności fizycznej.

format B5, druk kolorowy, okładka twarda. Cena 35 zł.

Nakład wyczerpany

O autorze:

Marek Szczypczyk - urodził się 4 maja 1958 r. w Głogowie. Od 1960 r. jest mieszkańcem Nowej Soli. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie ukończył Technikum Elektryczne. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego w 1978 r. rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. W 1982 r. podjął pracę jako podoficer w Zawodowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, pełniąc obowiązki dowódcy zmiany. Studia oficerskie ukończył w czerwcu 1983 r. Już jako oficer przeniesiony do Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Nowej Soli, następnie do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Wałbrzychu i ponownie do Nowej Soli. W 1992 r. po utworzeniu Państwowej Straży Pożarnej został pierwszym Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Soli, a w latach 1996-1998 Dowódcą III Pułku Pożarniczego Centralnego Odwodu Operacyjnego. Po rozwiązaniu Pułku przeszedł do Komendy Wojewódzkiej PSP w Zielonej Górze, a w 1999 r. podjął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Żaganiu zostając Zastępcą Komendanta Powiatowego. 1 lipca 2004 r. awansowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. Czynną służbę ukończył 31 grudnia 2005 roku.Propagator sportu w straży pożarnej. Zdobywał kilkakrotnie indywidualnie oraz z reprezentacją nowosolskich strażaków tytuły mistrza i wicemistrza województwa w sporcie pożarniczym, uczestniczył w mistrzostwach Polski.
W 1993 r. współtworzył z grupą płetwonurków Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Soli i jednocześnie organizował pierwszą grupę ratownictwa wodnego w jednostkach PSP w woj. zielonogórskim. Jest autorem wydanej w 2009 r. przez Muzuem Miejskie w Nowej Soli monografii pt. „15 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Nowej Soli". Będąc na emeryturze pozostaje mieszkańcem Nowej Soli.

godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP