miejscowosci_powiatu_nowosolskiego"Miejscowości powiatu nowosolskiego" Tomasz Andrzejewski

Bogato ilustrowana książka omawiająca w sposób syntetyczny historię wszystkich miejscowości znajdujących się w powiecie nowosolskim w granicach z 2002 r. Charakterystyka miast, wsi, folwarków, przysiółków, opisy zabytków, zdjęcia, ryciny i mapy, opisy heraldyczne. Ponadto: słownik nazw miejscowości polsko - niemiecki i niemiecko - polski, dane statystyczne, mapy poszczególnych gmin we współczesnych granicach

Format książki B5, str. 250, okładka miękka. 

Publikacja w formacie PDF znajduje się w Bibliotece cyfrowej.
Nakład wyczerpany