okladka_DZM_1Pierwsza od wielu lat publikacja poświęcona DZM „Dozamet". Historia jednego z największych zakładów przemysłowych w Nowej Soli spisana przez wieloletniego pracownika. Autor omówił w publikacji swoją drogę do Nowej Soli, okres pracy w zakładzie od czasu jego uruchomienia w 1946 r. do czasów rozkwitu w połowie lat 70. Wiele uwagi poświęcił zagadnieniom produkcji i zatrudnionym w zakładzie pracownikom kadry kierowniczej i technicznej.

Format 21x21, druk cz-b, s. 34, nakład 250 egz., ISBN 978-83-60681-10-7 cena: 5 zł.


Walenty Faterkowski urodził się 25 stycznia 1912 r. w Chełmży. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika ukończył w Toruniu. Pierwszą pracę podjął w Urzędzie Skarbowym w Wąbrzeźnie, następnie pracował Urzędzie Skarbowym i Kasie Chorych w Tczewie. W 1939 r. w stopniu podporucznika służył w 2 Batalionie Strzelców i w dniu wybuchu wojny uczestniczył w obronie mostów tczewskich. Po rozbiciu jednostki trafił do niewoli. Wojnę spędził w kilku obozach jenieckich na terenie Niemiec, gdzie ukończył obozowy kurs księgowości. Po powrocie do kraju w 1946 r. zamieszkał z rodziną w Nowej Soli i rozpoczął pracę w Zespole Fabryk Dolnośląskich w Nowej Soli (późniejsze Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „DOZAMET". Na stanowisku Głównego Księgowego w tym zakładzie przepracował 32 lata. Za zasługi wojenne w 2009 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa, odznaczony został medalem „Pro Memoria" oraz otrzymał awans na stopień kapitana. Od 2010 r. mieszka w Raculi pod Zieloną Górą.