Pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe średniowiecza w powiecie nowosolskim” kryje się nowa wystawa czasowa, którą otworzymy w Muzeum Miejskim 3 lutego 2023 roku o godzinie 17.00 w pawilonie przyrodniczym. Przykładem dziedzictwa kulturowego średniowiecza są układy architektoniczne miast powstałych w dobie średniowiecza. Dziedzictwo kulturowe epoki nadal jest widoczne w postaci świątyń kryjących w swoich wnętrzach gotyckie ołtarze, figury, dzwony i chrzcielnice, reliktów zamków czy krzyży pokutnych. Epokę średniowiecza przypominają dziś głównie materialne świadectwa w postaci czytelnych układów urbanistycznych miast i wsi.

Zapraszając do Muzeum w 2023 roku mamy dla Was nową propozycję edukacyjną! Są to warsztaty kaligrafii z wizytą w mieszczańskich wnętrzach! Wprowadzamy te zajęcia do stałej oferty.

Odwiedzimy podczas nich wystawę ukazującą wnętrza mieszczańskie
z XVIII i XIX wieku, gdzie wśród eksponatów można znaleźć wiele przedmiotów związanych ze sztuką pisania.

Porozmawiamy o historii pisma i książki, co może być dla uczniów nawiązaniem
i praktycznym rozwinięciem tej tematyki ze szkolnych lekcji.

gazownia okladka 1Wydawnictwo prezentuje w zarysie dzieje ważnego z punktu rozwoju miasta przedsiębiorstwa jakim była gazownia miejska. Zakład rozpoczął swoją działalność w 1865 r. i był pierwszym w przedwojennym Neusalz, który świadczył kompleksowe usługi na rzecz mieszkańców. Po przejęciu miasta przez administrację polską w 1945 r. uruchomienie zakładu było jednym z priorytetów, gdyż większa część centrum miasta oświetlana była lampami gazowymi. Wraz z napływem polskich osadników nastąpiło także zwiększone zapotrzebowanie na gaz dla odbiorców domowych. Na przełomie lat 50. i 60 XX stulecia podjęto decyzję o rozbudowie gazowni, a właściwie budowie w pobliżu „starej” - nowej piecowni.