Willa Gruschwitz - Z dziejów budowli

Nowa Sól się ciągle zmienia. Zmianom ulega także jeden z najbardziej znanych budynków w mieście - Willa Gruschwitzów. Budynek związany w losami i życiem wielu nowosolan. Niedługo, po remoncie, kolejne pokolenia mieszkańców zapiszą sobie w życiu epizod z tą piękną willą. Już od 17.03.2021 r. Muzeum Miejskie przedstawi jej historię na specjalnej wystawie czasowej.

Od 2 lutego 2021 roku Muzeum Miejskie będzie ponownie otwarte dla publiczności.

Instytucje kultury w Polsce były zamknięte od  7 listopada 2020 r. ze względu na epidemię COVID-19. Rząd umożliwił otwarcie muzeów w ścisłym reżimie sanitarnym. Zasady obowiązujące w naszym Muzeum opisane są w Regulaminie zwiedzania Muzeum Miejskiego w Nowej Soli w okresie zagrożenia COVID 19.

PRZYPOMINAMY!

Muzeum otwarte jest dla publiczności od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00. W niedzielę w godzinach 11.00-16.00. W sobotę muzeum jest zamknięte.

Otwarte są wystawy stałe oraz wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej „Czas przez nikogo niezłapany – dzieła Eugeniusza Geta Stankiewicza”.

Zapraszamy do Muzeum!

Wystawa ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej jest prezentowana tak licznie w Muzeum Miejskim w Nowej Soli po raz pierwszy. Cała wschowska kolekcja liczy ponad 300 dzieł artysty. W Nowej Soli będzie zaprezentowanych ponad 100 prac Eugeniusza Geta Stankiewicza. W nowosolskim środowisku plastycznym ma wielu wielbicieli i przyjaciół. Wielu znało go osobiście, ze wspólnej pracy, ze studiów i ze wspólnych, regionalnych wystaw.