rzełom. Sierpień 1980. I „Solidarność”

Z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Muzeum Miejskim zaprezentowana zostanie wystawa „Przełom. Sierpień 1980. I „Solidarność””. Została ona przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

"Z biegiem rzeki" - Dzieje Żydów nad Odrą

W dniach 18.09 - 10.12.2020 r. gościć będziemy wystawę stworzoną przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej pt.: "Z biegiem rzeki - Dzieje Żydów nad Odrą". Kuratorkami wystawy są Magdalena Gebala i Magdalena Abraham-Diefenbach. Teksty opracowali merytorycznie Ulrich Bauman, Uwe Neumarker i Herald Roth. Dwujęzyczna (polsko-niemiecka) wystawa poświęcona jest wybranym aspektom historii Żydów po oby stronach Odry.

wakacje 2020 1Muzeum Miejskie w Nowej Soli proponuje dzieciom i młodzieży na okres wakacji letnich 01.07.2020 – 31.08.2020 r. następujące, bezpłatne działania:

1. „Muzealne piątki” - cykl warsztatów plastycznych.
Termin: piątek w godzinach 12.00-14.00.
Zajęcia plastyczne, grupowe (1 grupa na dzień) dla dzieci i młodzieży prowadzone w pracowni plastycznej Muzeum. Obowiązują zapisy.

2. Zajęcia plastyczne w ramach wystawy „Z papierem przez dwa tysiąclecia”.
Termin: poniedziałek - czwartek w godzinach 12.00-14.00.
Zajęcia plastyczne, grupowe (1 grupa na dzień) dla dzieci i młodzieży prowadzone w pawilonie przyrodniczym Muzeum. Obowiązują zapisy.

3. „Zagadkowe Muzeum”
Termin: niedziela-piątek w godzinach 10.00-16.00.
Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży prowadzone w Muzeum (budynek główny i pawilon przyrodniczy) przy pomocy książeczki z muzealnymi zagadkami.

Wielkość grupy na wyżej wymienionych zajęciach według bieżących wytycznych GIS i MZ to 12 osób. Dzieci i młodzież na zajęcia przychodzą we własnych maseczkach!

Zapisy przyjmują: Robert Dąbrowski, Dział Naukowo-Oświatowy, 0683873640 w. 5 lub Joanna Wojtasik, Dział Naukowo-Oświatowy, 0683873640 w. 3.

Zapraszamy