Muzeum Miejskie w Nowej Soli zaprasza na promocję książki Tomasza Andrzejewskiego „Fabryka nici w Nowej Soli, cz. II, 1945-2009”, która odbędzie się 23 września 2022 r. o godzinie 17:00. Promocji publikacji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Ludzie „Odry” – portret pracowników fabryki nici w Nowej Soli”. Oba spotkania odbędą się w ramach wydarzenia pn. „Wieczór z Odrą w Muzeum i Bibliotece” organizowanego wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Soli i Muzeum Miejskie.

Nowa Sól - miasto nad Odrą. Dwa brzegi w obiektywie Jana Wojtasika

Nowa Sól nie tylko leży nad Odrą, ale od początku swoich dziejów przez znaczącą cześć historii z Odrą była bardzo mocno związana. Gdy powstawała osada warzelników pierwszy ładunek surowca z Bretanii przypłynął Odrą. Rzeka umożliwiała transport, a okoliczne lasy dostęp do drewna. Gotowy produkt dostarczano na Śląsk także dzięki Odrze. Powstał port, a z czasem także stocznia. W XVIII w. Nowa Sól posiadała już największe na Śląsku skupisko floty rzecznej  - 195 barek. Prowadzone równolegle  na dużą skalę prace regulacyjne Odry zmieniały też obraz drugiego brzegu rzeki. Z pierwotnie niedostępnego bagiennego obszaru pod koniec XIX wieku powstał – jak ujęto to w jednym z ówczesnych opisów – park w stylu angielskim. Pomiędzy licznymi meandrami dawnych kanałów odrzańskich pojawiły się plantacje dębu szypułkowego, a kolejne wylewy rzeki ubogacały starorzecze nasionami drzew, krzewów i kwiatów pochodzącymi z górnego biegu Odry i jej dopływów. Na nowosolskim prawobrzeżu powstał prawdziwy ogród botaniczny. Jego bogactwo i piękno podziwiane było przez pokolenia mieszkańców. Możemy z niego korzystać także obecnie. Przygotowane na wystawę fotografie pokazują obraz współczesnej dzielnicy portowej Nowej Soli, wiodą brzegiem Odry, a następnie przez most na jej drugą stronę, ukazując piękno pejzażu starorzecza w różnych porach roku. Wystawa autorstwa Jana Wojtasika przenosi widza z nowoczesnego organizmu miejskiego w niemal baśniowy, a przecież tak bliski Nowosolanom świat natury.

1. Cennik biletów na wystawy stałe:
 • bilet normalny - 8 zł
 • ulgowy (dzieci powyżej 6 lat i młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści) - 5 zł
 • ulgowy (dzieci do lat 6) - 1 zł
 • grupowy (10 osób i powyżej) - 5 zł od osoby
 • rodzinny (2 dorosłych + dzieci do lat 18, maksymalnie 5 osób) - 16 zł

2. Opłaty za lekcje muzealne:
 •  lekcja muzealna lub warsztaty w salach muzealnych (powyżej 10 os.) - 50 zł + bilet ulgowy - 1 zł (od osoby)
 • lekcja muzealna (powyżej 10 osób) w terenie - 60 zł
 • oprowadzanie z przewodnikiem po mieście (grupy zorganizowane od 10 do 30 osób) - 60 zł.


3. Warunki bezpłatnego i ulgowego wstępu do Muzeum określa „Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego w Nowej Soli” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Miejskiego nr 14/2015 r. z dnia 28 września 2015 r.).

4. Opłaty dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób będą indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Grażyna Graszka uwielbia spacerować. Codziennie przemierza miasto i przyległe mu tereny. Zapisuje pod powiekami detale architektoniczne, bryły budynków i szerokie kadry, które później stanowią motywy jej pracy malarskiej i tworzonych makiet.

 Zwiedzający odnajdą na wystawie dwie ścieżki. Jedna z nich to precyzyjnie wykonane makiety architektury Nowej Soli, często odtworzone z archiwalnych planów i fotografii, ponieważ współczesny obraz przedstawionych obiektów zmieniał się wraz z upływem czasu. Druga ścieżka to obrazy, w których detale – zabytkowe sztukaterie, rzeźby, płaskorzeźby z nowosolskich ulic, parków czy cmentarzy układają się w kompozycje powstałe w twórczej wyobraźni artystki.

Ta wystawa ma kilka warstw. Historyczną, ponieważ ukazuje obraz miasta związany z jego dziejami i mieszkańcami z przeszłości. Artystyczną, którą z przyjemnością odnajdzie widz niekoniecznie związany z Nową Solą. Jest też wystawą monograficzną, prezentującą przegląd twórczości Grażyny Graszki – osoby silnie związanej z życiem miasta, pełniącej różnorodne role społeczne i aktywnej w artystycznej edukacji nowosolan.

Muzeum Miejskie w Nowej Soli zaprasza na otwarcie wystawy "Człowiek (nie)spokojny. Znana i nieznana twórczość Henryka Zycha". Wernisaż odbędzie się 30.06.2022 (czwartek) o godz. 17.00.

W majowe piątkowe popołudnie, 12 maja 2023 roku, wszystkie drzwi Muzeum i Biblioteki, a także bramy pomiędzy dwiema miejskimi instytucjami będą otwarte w godzinach od 16:00 do 22:00, ponieważ zapraszamy na Nowosolską Noc w Muzeum i w Bibliotece!

Cztery wernisaże, jeden koncert, warsztaty, prezentacja rękodzieła i kilka niespodzianek – zachęcamy do zapoznania się z programem:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Muzeum Miejskie w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Filmy opublikowane na stronie Muzeum nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących. Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Data ostatniej aktualizacji: 2022.03.11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Muzeum Miejskie w Nowej Soli
ul. Muzealna 20
67-100 Nowa Sól
tel.: 68 387 36 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Dąbrowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 3873640 w. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność – lokalizacja

Muzeum Miejskie w Nowej Soli mieści się w obiektach położonych w centrum Nowej Soli przy ul. Muzealnej 20 (67-100 Nowa Sól). Do instytucji (do wejścia głównego) dojechać można pojazdem mechanicznym lub rowerem ulicami Muzealną, Wróblewskiego lub Gimnazjalną (tylko rowerem). Na terenie Muzeum nie ma parkingu dla zwiedzających. Można skorzystać z pobliskich płatnych parkingów miejskich przy ul. Muzealnej.

Do Muzeum można dojechać autobusami komunikacji miejskiej. Przystanek autobusowy „Muzeum” znajduje się przy ul. Muzealnej w odległości 100 m od obiektu. Zatrzymują się na nim autobusy linii nr 10, 11, 16, 18 z ul. Towarowej (Centrum Obsługi Podróżnych); 1, 2, 3, 7, 8, 13, 15 z ul. Towarowej (Dworzec PKP); 4, 5, 6 z kierunku ul. Chałubińskiego (Szpital) i 14 z kierunku ul. Przemysłowej (K-SSSE).

Z Centrum Obsługi Podróżnych (dworzec autobusowy i dworzec kolejowy) można do Muzeum dojść piechotą – ok. 5-10 min. – ul. Zjednoczenia lub ul. Gimnazjalną.

Dostępność architektoniczna

Muzeum mieści się w trzech obiektach: budynku głównym, pawilonie przyrodniczym i tzw. wozowni z pracownią plastyczną.

Pawilon przyrodniczy nie jest dostosowany do obsługi osób zwiedzających z niepełnosprawnością ruchową. W budynku głównym dostępny jest tylko parter. Dostępny jest obiekt pracowni plastycznej, gdzie prowadzone są zajęcia warsztatowe.

Do wejścia budynku głównego można się dostać schodami. Przy budynku nawierzchnia wyłożona jest kostką granitową. Po wejściu do budynku głównego znajduje się hol, po wejściu po schodach kierujemy się do kasy muzealnej. Przy kasie znajduje się miejsce do pozostawienia odzieży wierzchniej. W obiekcie nie ma szatni. Pomieszczenia ze stałymi i czasowymi ekspozycjami znajdują się na dwóch kondygnacjach. Między kondygnacjami można przemieszczać się tylko schodami. Z holu prowadzą wejścia do pomieszczeń ekspozycyjnych oraz toalety. Pomieszczenia ekspozycyjne na poziomie parteru i piętra mają układ amfiladowy, bez nierówności między poziomami. Dostęp do pomieszczeń ekspozycyjnych oraz biurowych na piętrze tylko klatką schodową.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową istnieje możliwość wejścia do budynku głównego i zwiedzania ekspozycji na parterze. W tym celu należy skorzystać z wejścia bocznego (od strony sąsiedniego budynku), przy którym znajduje się dzwonek przywoławczy obsługi muzealnej. Pracownik muzeum kieruje następnie na dziedziniec muzeum, gdzie istnieje możliwość skorzystania z platformy pionowej.

Zwiedzanie ekspozycji w pawilonie przyrodniczym możliwe jest tylko poprzez kontakt z pracownikiem obsługi w budynku głównym. Do pawilonu przyrodniczego dostać się można schodami. Pomieszczenia ekspozycyjne zlokalizowane są na parterze i piętrze pawilonu. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami możliwa tylko schodami.

Zajęcia warsztatowe i edukacyjne odbywają się pracowni plastycznej, mieszczącej się w tzw. wozowni. Dostęp do pracowni jest możliwy poprzez kontakt z pracownikiem obsługi w budynku głównym lub za pomocą dzwonka przywoławczego zlokalizowanego przy wejściu bocznym. Pracownia plastyczna jest bez barier architektonicznych, wejście z poziomu gruntu umożliwia dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynkach muzealnych nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W przestrzeni wystawienniczej, na piętrze budynku głównego, ustawiono ławki do odpoczynku.

Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze nie wolno wchodzić z wózkami ani z nosidłami na stelażach metalowych. Brak toalety z przewijakiem.

W obiektach muzealnych dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Dział Artystyczny

Powołany od podstaw w 1978 r. Aktualnie w zbiorach działu znajduje się ok. 1500 zabytków z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i rzemiosła artystycznego (szkło, ceramika, tkanina, meble, dawne przedmioty codziennego użytku), gromadzonych pod kątem kultury mieszczańskiej XIX i XX w. Duża część kolekcji dostępna jest zwiedzającym na wystawie "Wnętrza mieszczańskie", która ma charakter wystawy stałej.

W zbiorach artystycznych muzeum znajduje się ponadto duża, systematycznie uzupełniana kolekcja (kilkaset obiektów) prac plastyków nowosolskich, obejmująca obrazy olejne, grafiki, akwarele, rysunki i rzeźby artystów związanych z miastem od początku XX stulecia. Fragmenty zbioru prezentowane są okazjonalnie w formie wystaw czasowych.

Dział Historyczny

Dział zajmuje się historią dawną i współczesną, numizmatyką i militariami. Zbiory historii dawnej to głównie przedmioty, dokumenty oraz ikonografia Nowej Soli i regionu, kartografia Śląska, a także księgozbiór regionalny. Obejmują one blisko 300 pozycji inwentarzowych i ponad 600 kart pocztowych i fotografii Nowej Soli i okolic. Dział historyczny na bieżąco dokumentuje zmiany zachodzące w architekturze miasta, gromadząc materiały fotograficzne. Zabytki nowosolskie prezentowane są na wystawie stałej przedstawiającej powstanie i rozwój miasta. Uzupełnieniem zbiorów jest bogaty księgozbiór o tematyce regionalnej.

Kolekcja numizmatyczna liczy obecnie ok. 5000 obiektów. W jej skład wchodzą monety, banknoty, medale i odznaczenia. Najcenniejszą częścią zbiorów jest kolekcja monet polskich z okresu po II wojnie światowej, obejmująca zarówno monety obiegowe jak i próbne. Muzeum posiada przywilej otrzymywania corocznie ze Skarbca Emisyjnego NBP monet nowych emisji. Na uwagę zasługuje też zbiór pieniądza zastępczego z lat 1914-1923 z Nowej Soli i okolic.

W zbiorach działu historycznego znajdują się również militaria - 140 eksponatów. Do najcenniejszych z nich zaliczyć należy egzemplarze broni palnej i artyleryjskiej z XVIII - XX w., broń białą i drzewcową, XIX-wieczne kopie zbroi turniejowych z XVI w. oraz zabytki z okresu II wojny światowej. Od 2000 roku Muzeum gromadzi również materiały dotyczące historii niemieckich fortyfikacji nadodrzańskich. Część tych zabytków tworzy wystawę stałą.

Dział Naukowo-Oświatowy

Dział zajmuje się szeroko pojętą edukacją: organizacją lekcji i warsztatów muzealnych do wystaw stałych i czasowych, organizacją ścieżek edukacyjnych, oprowadzaniem po Muzeum, przygotowaniem we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi corocznych konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej.

W dziale gromadzi się wydawnictwa lokalne oraz przygotowuje do druku publikacje własne Muzeum, projektuje plakaty i zaproszenia na wystawy czasowe. Dział odpowiada również za wizerunek instytucji w mediach społecznościowych, a także za współpracę z regionalnymi stowarzyszeniami i placówkami naukowymi i muzealnymi.

Dział Przyrodniczy

Zbiory działu liczą 454 pozycje inwentarzowe. Zaczątkiem kolekcji były eksponaty zachowane z przedwojennego Heimatmuseum, które miały charakter osobliwości przyrodniczych. Z okresu tego pochodzą m.in. poroża egzotycznych zwierząt, kolekcja egzotycznych motyli, krąg wieloryba, strusie jaja i inne ciekawostki. W latach 70. XX w. rozpoczęto systematyzowanie kolekcji pod kątem przyrody Polski, ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory nadodrzańskiej. Wśród zbiorów wyróżnić można:

 • ponad 100 sztuk ptaków z różnych środowisk (polnych, leśnych, łąkowo-błotnych, nadmorskich),
 • kilkadziesiąt ssaków, m.in. niedźwiedź, wilk, sarna, łoś, dzik, borsuk, lis,
 • około 1000 okazów owadów w gablotach,
 • zbiór ponad 600 muszli ślimaków lądowych i wodnych oraz małży w 40 gatunkach,
 • ponad 100 okazów zielnikowych roślin naczyniowych z okolic doliny Odry.

 

Nabór na stanowisko pracy - pracownik merytoryczny w Dziale Naukowo-Oświatowym

Stanowisko uzależnione od posiadanych kwalifikacji kandydata na pracownika

Pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe średniowiecza w powiecie nowosolskim” kryje się nowa wystawa czasowa, którą otworzymy w Muzeum Miejskim 3 lutego 2023 roku o godzinie 17.00 w pawilonie przyrodniczym. Przykładem dziedzictwa kulturowego średniowiecza są układy architektoniczne miast powstałych w dobie średniowiecza. Dziedzictwo kulturowe epoki nadal jest widoczne w postaci świątyń kryjących w swoich wnętrzach gotyckie ołtarze, figury, dzwony i chrzcielnice, reliktów zamków czy krzyży pokutnych. Epokę średniowiecza przypominają dziś głównie materialne świadectwa w postaci czytelnych układów urbanistycznych miast i wsi.

Wartownie

Dwie jednoosobowe wartownie (strażnice): betonowa i stalowa umieszczone na muzealnym dziedzińcu. Wartownia betonowa wyprodukowana została w Niemczech w I połowie XX wieku. Stalowa również w Niemczech w latach 30. XX wieku. Obie prezentują typowe rozwiązania architektury obronnej umieszczanej przy budynkach przemysłowych.

Wartownie Wartownie Wartownie Wartownie Wartownie

Kwiaty polskie

Unikatowa galeria autorska Grażyny Graszki powstała na dziedzińcu Muzeum. Cykl ten nosi nazwę „Kwiaty polskie” (2003-2005). Mozaikowa praca twórcza artystki w przestrzeni muzealnych zabudowań zyskuje kolejne elementy i tworzy wystawę stałą, którą można podziwiać w godzinach otwarcia instytucji.
Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie  Kwiaty polskie Kwiaty polskieKwiaty polskie

Ekspozycja kamieniarska

Wystawa muzealna prezentująca w muzealnych podcieniach elementy kamienne zgromadzone w Muzeum. Są to fragmenty nagrobków, pomników i wytwory techniki. Jest ona uzupełniona mozaikami Grażyny Graszki tworzącymi podłogę wystawy.
Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska

Makieta kolejowa

Makieta kolejowa umieszczona w budynku dworca kolejowego na ulicy Towarowej 3. Makieta w części historycznej prezentowanych pojazdów odwzorowuje tzw. modelarską kolejową epokę IV (lata 1968-1989) w PRL. Rekonstrukcje budowli tworzących infrastrukturę kolejową (parowozownia, budynki stacyjne, wieża ciśnień, osiedle mieszkaniowe, zakład przemysłowy) wzorowane są na obiektach historycznych zachowanych na obszarze dzisiejszej Polski zachodniej. Obiekty w tej architekturze wznoszone były w okresie budowy linii kolejowych na początku XX wieku.

Projekt i wykonanie makiety: Krzysztof Jasiński, Daniel Skarżyński, Marcin Pazio, Konrad Tanasiewicz. Własność: Muzeum Miejskie w Nowej Soli.

Makieta znajduje się w Centrum Obsługi Podróżnych (dworzec PKP) przy ul. Towarowej 3


Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa

Historia dawnej fabryki nici.

Wystawa plenerowa umieszczona na trzech najwyższych piętrach w Wieży Ciśnień Społecznych i Gospodarczych przy ulicy Bawełnianej 1 na terenie dawnej fabryki nici.

Prezentuje na planszach i makietach historię fabryki od czasu jej powstania w XIX wieku aż do jej upadku pod koniec wieku XX. Bogata w solidną wiedzę historyczną oraz ubarwiona wieloma zdjęciami stanowi ważny element reorganizacji terenu po byłej fabryce.
Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici

Dyrektor

dr Tomasz Andrzejewski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 28

Dział Administracyjny

Główna Księgowa:
Barbara Omieljańczyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel:+48 (68) 387 36 40 wew. 29

Pracownik administracyjny:
Edyta Pionka, e-mail: administracja@muzeum-nowasol tel:+48 (68) 387 36 40 wew. 25

Obsługa techniczna:
Mieczysław Kamiński

Opiekunowie ekspozycji, informacja dla zwiedzających:
Alina Mucha, Beata Kaczmarek, tel:+48 (68) 387 36 40 wew. 27

Dział Zbiorów Muzealnych

Artystyczny:
Anna Brymora-Tatar (adiunkt), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 21

Historyczny:
Jarosław Parahus (adiunkt), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 24

Przyrodniczy:
dr Robert Dąbrowski (adiunkt), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 22

Dział Naukowo-Oświatowy

dr Robert Dąbrowski (adiunkt), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 68 387 36 40 wew. 21
Magdalena Birut (adiunkt) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 68 387 36 40 wew. 23
Grażyna Graszka (plastyk)

Regulamin udostępniania i cennik opłat za ponowne wykorzystywanie informacji

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zamówienie na cyfrową dokumentację obiektów

Regulamin i cennik wynajmu pomieszczeń

Wysyłka wydawnictw tylko poprzez przedpłatę na konto bankowe:
nr konta: PKO BP Oddział w Nowej Soli 02 1020 5402 0000 0102 0366 2210

Adres: ul. Muzealna 20 Nowa Sól 67-100

Ferie w Muzeum 2022

Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do spędzenia podczas ferii zimowych kilku kreatywnych chwil w Muzeum. Warsztaty będą się odbywać w środy, 19 i 26 stycznia w godzinach 12.00-14.00. Temat przewodni to „Nadodrzańskie ślady i tropy”. Inspirując się muzealnymi wystawami odkryjemy wraz z uczestnikami zajęć, jakie ślady i tropy w Nowej Soli, mieście nad Odrą, pozostawiają po sobie ludzie i zwierzęta.

Zajęcia są bezpłatne. Obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.

ZAPISY:

Muzeum Miejskie w Nowej Soli
ul. Muzealna 20
Dział Naukowo-Oświatowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 3

Bohaterami wystawy „Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego sprzed dwóch tysięcy lat” są szkielety. Przeszłość poznaje się m.in. poprzez badanie ludzkich kości odkrytych w trakcie wykopalisk archeologicznych. Szkielet jest biologicznym dziennikiem każdego człowieka, gdzie zapisane są informacje o płci, długości życia, wysokości ciała, diecie, warunkach bytowych oraz dynamice życia wraz z długotrwałymi chorobami i urazami odniesionymi w wyniku wypadku lub walki. Tę wiedzę oferujemy podczas antropologicznej lekcji  muzealnej prowadzonej na wystawie przez antropologa dr. Roberta Dąbrowskiego. Podczas warsztatowej części uczestnicy wykonają siedem ciekawych zadań ze specjalnie przygotowanego do wystawy zeszytu, aby uporządkować swoją wiedzę i zabrać ją ze sobą.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu. Lekcja muzealna to koszt 50 zł dla grupy + bilet wstępu do Muzeum za złotówkę od każdego uczestnika.

Muzeum czynne dla zwiedzających:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00
W niedzielę w godzinach 11.00 – 16.00

Ostatni zwiedzający są wpuszczani na ekspozycje na 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

W soboty Muzeum Miejskie jest nieczynne.

Zapraszając do Muzeum w 2023 roku mamy dla Was nową propozycję edukacyjną! Są to warsztaty kaligrafii z wizytą w mieszczańskich wnętrzach! Wprowadzamy te zajęcia do stałej oferty.

Odwiedzimy podczas nich wystawę ukazującą wnętrza mieszczańskie
z XVIII i XIX wieku, gdzie wśród eksponatów można znaleźć wiele przedmiotów związanych ze sztuką pisania.

Porozmawiamy o historii pisma i książki, co może być dla uczniów nawiązaniem
i praktycznym rozwinięciem tej tematyki ze szkolnych lekcji.

Z dziejów Muzeum Miejskiego

Początki polskiego muzealnictwa w Nowej Soli datują się na 1946 r. i związane są z działalnością Aleksandra Fudaleja i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. W tym celu zabezpieczono ocalałe po wojnie zbiory przedwojennego Heimatmuseum przy obecnej ul. Witosa. Otwarcie muzeum w budynku przy ulicy Witosa nastąpiło 3 maja 1947 r., a kierownikiem instytucji został A. Fudalej. W 1948 r. siedzibę muzeum przeniesiono do dawnej willi fabrykanckiej przy ulicy Muzealnej, w której mieści się do dziś. Do czasu upaństwowienia w 1949 r. muzeum funkcjonowało przy społecznym zaangażowaniu mieszkańców i niewielkim wsparciu władz miejskich. Do końca lat 70. XX wieku muzeum w Nowej Soli miało charakter placówki regionalnej, a zakres gromadzenia zbiorów nie był do końca sprecyzowany. Osobiste zainteresowania kierownika muzeum numizmatyką przyniosły efekt w postaci utworzenia kolekcji monet i organizacji spotkań numizmatyków, które przyjęły formę ogólnopolskich sesji. I Śląska Sesja Numizmatyczna odbyła się w 1963 r. Cykliczne imprezy gromadziły w Nowej Soli znawców numizmatyki i falerystyki. Do 2013 r. odbyło się 15 sesji o charakterze międzynarodowym. W połowie lat 60. do celów ekspozycyjnych (po przebudowie) przystosowano jeden z budynków gospodarczych muzeum. Lokowano tam najczęściej wystawy historyczne. W 1985 r. urządzono w nim pawilon przyrodniczy. Uściślenie profilu zbiorów muzeum, które nastąpiło w latach 80. XX w. przyniosło zmiany w ekspozycjach muzealnych. W 1990 r. muzeum podporządkowane zostało samorządowi lokalnemu i od tej pory nosi nazwę Muzeum Miejskiego. W 2003 r. budynki muzealne otrzymały nową elewację, podczas kolejnego remontu w latach 2014-2015 obiekty muzealne poddano termomodernizacji oraz odnowiono wszystkie pomieszczenia. Dziś instytucja udostępnia zbiory na kilku wystawach stałych – Wnętrza mieszczańskie, Militaria, Nowa Sól – powstanie, lokacja, rozwój, Przyroda Doliny Odry oraz organizuje kilka wystaw czasowych rocznie. Muzeum prowadzi szeroką działalność wydawniczą, edukacyjną i popularyzatorską poprzez prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów, organizację konkursów szkolnych i imprez plenerowych (np. Noc Muzeów).

Militaria

Na wystawie zaprezentowano zbiory własne muzeum ukazujące ewolucję uzbrojenia i umundurowania od czasów średniowiecza do końca XX w.:

 • broń biała (szable, szpady, pałasze, bagnety z XVII - XX w.)
 • broń drzewcowa (halabardy, piki, berdysze, topory bojowe z XVII - XIX w.)
 • broń palna (karabiny skałkowe z XVIII w, karabiny i pistolety kapiszonowe z XIX w., karabiny odtylcowe z połowy XIX i początku XX w.)
 • broń artyleryjska (armata z końca XVIII w., moździerz z końca XIX w.)

Kolekcję broni uzupełniają elementy ekwipunku i umundurowania żołnierskiego z XVII - XX w.:

 • zbroje turniejowe z XVI w. (kopie XIX-wieczne)
 • hełm z XVII w.
 • ekwipunek armii niemieckiej z okresu I i II wojny światowej.
 • mundury Wojska Polskiego z lat 50. i 80. XX.

Ponadto:

 • dwa XVII-wieczne portrety książąt głogowskich - Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka.
 • makiety schronów niemieckiej linii umocnień wzniesionych w latach 1928-1945 nad Odrą, tzw. „Oderstellung” (Pozycja Odrzańska)
 • dwie niemieckie wartownie jednoosobowe (stalowa i betonowa) z okresu II wojny światowej - ekspozycja plenerowa.
01MilitariaMilitariaMilitariaMilitaria

Wnętrza mieszczańskie

Wystawa pokazuje jak mieszkano dawniej, jakich czynności, dziś już nie wykonywanych, wymagało prowadzenie domu, czemu służyły przedmioty i naczynia dawniej pospolite, a dziś rzadko spotykane. Znajdują się tam także dawne meble, sprzęt oświetleniowy, zastawa stołowa, przybory kuchenne i stroje. Na wystawę składają się trzy pomieszczenia: salonik pani domu, jadalnia i gabinet pana domu.

Salonik pani domu

Salonik łączący na ogół funkcję bawialni i gabinetu do prac kobiecych urządzony był wytworniej, przytulniej i barwniej niż pozostałe pokoje.

Gabinet pana domu

Nazywany również kancelarią. Tu przyjmowano administratorów, oficjalistów i interesantów, tu pisywano korespondencję i przechowywano akta majątkowe.

Jadalnia

W początkach XIX wieku zaprzestano ostatecznie zwyczaju podawania państwu i gościom posiłku w tym pokoju, w którym się aktualnie znajdowali. Nieodzowna stała się więc jadalnia, nazywana też pokojem stołowym.

Wnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskie

Przyroda doliny Odry

Jest to odnowiona wystawa przyrodnicza prezentująca głównie przyrodę nadodrzańską, regionalną, a także dawne zbiory z przedwojennego Muzeum. Znajdują się tu skały, minerały i skamieniałości, muszle popularnych gatunków ślimaków lądowych i wodnych, setki owadów w gablotach, zwierzęta nadodrzańskich łąk, lasów, wód i podwórek, ręcznie malowane miedzioryty zwierząt z początku XIX wieku, karty zielnikowe i fotografie przyrodnicze. Wszystko skomponowane zarówno pod kątem artystycznym jak i dydaktycznym.Przyroda doliny OdryPrzyroda doliny OdryPrzyroda doliny OdryPrzyroda doliny OdryPrzyroda doliny Odry

Nowa Sól-powstanie miasta

Wprowadzeniem do historii miasta Nowej Soli jest przechowywany w nowosolskim muzeum plan miasta Neusalz autorstwa Juliusa Springera, datowany na lata 1743-1753, pokazujący zabudowę osady, która istniała w momencie nadania jej praw miejskich (1743) i projekt rozwoju przestrzennego miasta. Na podstawie powyższego planu, XVIII –wiecznych rysunków widoków miasta autorstwa Friedricha Bernhardta Buttnera, nieustalonych autorów panoram Nowej Soli oraz zachowanych widoków XVIII-wiecznego osiedla gminy braci morawskich powstała w 2003 roku makieta miasta. Na wystawie przedstawiono również historię wielkich zakładów przemysłowych, które niemal do ostatnich lat XX wieku określały charakter miasta. Przedstawiono historię najpierw manufaktury, a później fabryki nici „Gruschwitz Textilwerke A.G." (Fabryka Nici Odra, której makieta jest jednym z elementów wystawy) oraz nowosolskich hut i odlewni: „Paulinenhutte" (odlewnia, później Fabryka Kotłów Fakot, reprezentowana przez niewielką, zabytkową dioramę z widokiem zakładu i nowosolski piecyk-kozę) oraz „Eisenhutten und Emaillierwerk" (Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet). W zbiorach muzealnych zachowało się wiele drobnych przedmiotów z szerokiego asortymentu produkcji tych zakładów, które zobaczyć można na ekspozycji. Obok przemysłu włókienniczego i metalurgicznego ważną gałęzią gospodarki miasta była stocznia i port rzeczny - dobrze udokumentowane materiałem ikonograficznym w postaci zachowanych archiwalnych fotografii, rysunków i widoków na kartkach pocztowych. Na ich podstawie powstała współczesna makieta portu i modele XVIII i XIX–wiecznego nowosolskiego taboru rzecznego – barek i parowców. Z przedwojennych zbiorów muzealnych pochodzi natomiast model protestanckiego. kościoła protestanckiego św. Trójcy (obecnie p.w. św. Antoniego) i oryginalny mechanizm zegara wieżowego z tegoż kościoła. Materiał ikonograficzny w postaci zabytkowych grafik, rysunków, fotografii, kartek pocztowych ilustruje ważne dla miasta obiekty i rozwój przestrzenny miasta.Nowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miasta

Muzeum Miejskie w Nowej Soli pragnie poinformować Państwa o organizacji XXI edycji konkursu plastycznego pt. Moje spotkanie z Muzeum.

            Zapraszamy nauczycieli i wychowawców grup przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych do udziału w konkursie. Mogą w nim wziąć udział uczniowie i przedszkolaki, którzy odwiedzą nasze Muzeum i opiszą plastycznie swoje wrażenia.

            Opisane prace (imię, nazwisko, klasa i szkoła lub przedszkole, oraz formuła: „Oświadczam, że przenoszę autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej dla Muzeum Miejskiego w Nowej Soli”, podpis opiekuna prawnego) należy złożyć w Muzeum Miejskim w terminie do 02 czerwca 2023 r.

"Z biegiem rzeki" - Dzieje Żydów nad Odrą

W dniach 18.09 - 10.12.2020 r. gościć będziemy wystawę stworzoną przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej pt.: "Z biegiem rzeki - Dzieje Żydów nad Odrą". Kuratorkami wystawy są Magdalena Gebala i Magdalena Abraham-Diefenbach. Teksty opracowali merytorycznie Ulrich Bauman, Uwe Neumarker i Herald Roth. Dwujęzyczna (polsko-niemiecka) wystawa poświęcona jest wybranym aspektom historii Żydów po oby stronach Odry.

Muzeum Miejskie w Nowej Soli
ul. Muzealna 20
Nowa Sól 67-100

Informacja dla zwiedzających +48 68 387 36 40 wew. 27
Sekretariat +48 68 387 36 40 wew. 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 28
Dział Naukowo-Oświatowy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 21
Edukacja Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 23
Dział Artystyczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 21
Dział Przyrodniczy e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 22
Dział Historyczny e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: +48 (68) 387 36 40 wew. 24
Księgowość e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel:+48 (68) 387 36 40 wew. 29

Dnia 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Muzeum Miejskim odbędzie się spotkanie autorskie z Edwardem Jabłońskim. Jego książka „Kulturalna Nowa Sól. Z dziejów zakładowych i miejskich domów kultury 1946-2010” wydana pod koniec 2021 roku przez Muzeum cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, o czy dobitnie świadczy Lubuski Wawrzyn – nagroda literacka przyznawana rokrocznie najlepszym publikacjom w regionie. W plebiscycie minionego roku to właśnie Edward Jabłoński został wyróżniony Nagrodą Publiczności. Tym bardziej liczymy na Państwa obecność i udział w rozmowie o kulturze w Nowej Soli. Zapraszamy!

Wrzesień to miesiąc, w którym wspominamy jeszcze letnie podróże i przygody. Dlatego na pierwszym po wakacjach spotkaniu na „Muzealnej 20!” zaproponujemy uczestnikom stworzenie pocztówki, która kojarzy się z wakacyjnymi wyjazdami. Wprawdzie współcześnie rzadko używana w swojej pierwotnej funkcji przesyłania bliskim osobom pozdrowień i krótkich wiadomości, ale przecież spotykamy się w muzeum, gdzie przeszłość i historia grają pierwsze skrzypce. Będzie więc troszkę o historii pocztówki. Odwiedzimy też wystawę twórczości Henryka Zycha, którego malarstwo jest bardzo pocztówkowe.

Zapraszamy dzieci z dorosłymi opiekunami na „Muzealną 20!” 18 września o godzinie 14:00.

Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, jednak liczba miejsc ograniczona, dlatego chętnych prosimy o zgłoszenia telefonicznie (68 387 36 40 wew. 23 lub 604 647 354), mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub w siedzibie Muzeum (ul. Muzealna 20).

Muzeum Miejskie w Nowej Soli zaprasza na spotkanie promocyjne publikacji „Dziedzictwo kulturowe średniowiecza w powiecie nowosolskim”, które odbędzie się w środę 19 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00.

Spotkanie rozpocznie się prelekcją autora książki dr. Tomasza Andrzejewskiego pod tytułem „Małe miasta w środku wielkiej Europy – dramat z końca średniowiecza w kilku aktach”. Następnie odbędzie się kuratorskie oprowadzenie po wystawie „Dziedzictwo kulturowe średniowiecza w powiecie nowosolskim”, którą w Muzeum Miejskim można obejrzeć do pierwszych dni maja 2023 roku.

Wystawa powstała przy współpracy z Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie i Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy.

Publikację wydano przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosolskiego.

Tym razem wprost z „Muzealnej 20!” zabierzemy Was w podróż do średniowiecza - do czasów, w których państwami rządzili królowie, w bitwach walczyli rycerze, a kunszt artystyczny podziwiano w kościołach, na zamkach i dworach. Jak chciały wyglądać średniowieczne damy i księżniczki oraz jak rozszyfrować symbole ukryte w dziełach sztuki tamtych wieków? Dowiecie się jeśli będziecie z nami w niedzielę - 19 marca o godzinie 14:00. Nie zabraknie czasu na wspólne działania plastyczne, zapraszamy serdecznie!

Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, jednak liczba miejsc ograniczona, dlatego chętnych prosimy o zgłoszenia telefonicznie (604 647 354 lub 68 387 36 40 w. 23), mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub w siedzibie Muzeum (ul. Muzealna 20).

Muzealna 20 marzec

Muzeum Miejskie w Nowej Soli zaprasza na otwarcie wystawy: „Ludzie „Odry” – portret pracowników fabryki nici w Nowej Soli”, które odbędzie się 23 września 2022 roku. Wernisaż połączony będzie z promocją publikacji autorstwa Tomasza Andrzejewskiego Fabryka nici w Nowej Soli, cz. II, 1945-2009. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 i będzie częścią wydarzenia Wieczór z Odrą organizowanego wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Soli i Muzeum Miejskie.

W pierwszą niedzielę wakacji, 25 czerwca 2023 r. o godzinie 14.00, zapraszamy na „Muzealną 20!”. Wpisując się w wakacyjny nastrój, a także nawiązując do trwającej w Muzeum wystawy prac Grażyny Graszki, która jest znana w Nowej Soli jako twórczyni pięknych mozaik, spotkamy się w naszym muzealnym mozaikowym herbarium. Będziemy opowiadać o mocy ziół i kwiatów, a także tworzyć zielnikowe obrazki. To będą ostatnie niedzielne warsztaty dla dzieci z opiekunami w tym roku szkolnym.

Zapraszamy gorąco na warsztaty, które tym razem odbędą się na wystawie etnograficznej. Ukazane zostały na niej przedmioty, które dla młodego pokolenia często pozostają nieznane z nazwy i przeznaczenia. Podczas spaceru po wystawie sprawdzimy czy starsi uczestnicy spotkania rozpoznają rzeczy, które przez nasze babcie i dziadków były używane na co dzień. Jednym z tematów będą tradycyjne sprzęty służące do przetwarzania ziarna w mąkę i chleb. Opowiemy o obrzędowych formach chleba, jego symbolice i znaczeniu w kulturze ludowej. Zaprosimy również na wspólne działania twórcze, aby pobudzić kreatywność w dzieciach i dorosłych, a także pozostawić pamiątkę po wizycie w Muzeum.
Zapraszamy dzieci z opiekunami 13 marca (niedziela) o 14:00 do Muzeum. Wstęp na zajęcia jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona, dlatego chętnych prosimy o zgłoszenia telefonicznie (604 647 354), mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub w siedzibie Muzeum.

Już wkrótce „Nowosolska Noc w Muzeum i w Bibliotece”, na którą serdecznie zapraszamy 12 maja (piątek) w godzinach od 16:00 do 22:00. Będzie wiele atrakcji - warsztaty, piękne przedmioty i porywająca muzyka. W Muzeum otworzymy dwie nowe, silnie związane z Nową Solą wystawy i właśnie na jedną z tych wystaw zaprosimy uczestników „Muzealnej 20!” - tuż po Nocy w Muzeum - w niedzielę 14 maja o godzinie 14:00.

Sylwester Janicki urodził się 30 grudnia 1967 roku. Do 1995 roku mieszkał w Nowej Soli. Obecnie tworzy swoje prace we wsi Sokołów nieopodal Kożuchowa. Maluje obrazy od ponad trzydziestu pięciu lat. Jest samoukiem, ale duży wpływ na jego prace ma impresjonizm i ekspresjonizm. Obecna wystawa to malarstwo pejzażowe ukazujące piękno i różnorodność województwa lubuskiego. Stąd tytuł „Niesamowite lubuskie w malarstwie Sylwestra Janickiego”.

Na otwarcie wystawy zapraszamy 18 marca 2022 roku (piątek) o godzinie 17:00.

Dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej Soli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik merytoryczny w Dziale Naukowo-Oświatowym

Szczegóły oferty w załączonym pliku.

Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 24 kwietnia 2021 roku, przesyłane na adres e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

Muzeum Miejskie w Nowej Soli informuje o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownika merytorycznego w Dziale Naukowo-Oświatowym Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.
Na w/w stanowisko wybrana została p. Magdalena Birut.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy.

Kluczem do wystawy jest ukazanie znaczenia i wybranej symboliki przedmiotów codziennego użytku. Według własnego konceptu poprowadzimy zwiedzających po świecie rzeczy pokazując eksponaty na co dzień ukryte w muzealnych magazynach.

Tegoroczna "Noc w Muzeum 2021" w cieplejszym i bezpieczniejszym terminie! ? Liczymy na obecność wszystkich ciekawych zmian w naszym Muzeum oraz chętnych na spacer wspomnień w willi Gruschwitza. Warto odwiedzić budynek z tak bogatą historią i tak blisko związany z życiem tysięcy Nowosolan! ?
Mamy też oczywiście coś atrakcyjnego dla dzieci! ? Serdecznie zapraszamy!
W dalszym ciągu obowiązuje w Muzeum reżim sanitarny.
Noc w Muzeum 2021 - 11 czerwca (piątek) godz. 17:00 – 20:00

Program:
17:00-19:00 Kuratorskie oprowadzanie po wystawach
17:00 Historia Nowej Soli
17:20 Wnętrza mieszczańskie
17:40 Zbrojownia
18:00 Przyroda nadodrzańska
18:20 Wystawa „Czas przez nikogo niezłapany”
18:40 Wystawa „Willa Gruschwitzów”
19:00 Zwiedzanie willi Gruschwitzów
17:00-19:00 Warsztaty czerpania papieru