Nabór na stanowisko pracy - pracownik merytoryczny w Dziale Naukowo-Oświatowym

Stanowisko uzależnione od posiadanych kwalifikacji kandydata na pracownika

Wartownie

Dwie jednoosobowe wartownie (strażnice): betonowa i stalowa umieszczone na muzealnym dziedzińcu. Wartownia betonowa wyprodukowana została w Niemczech w I połowie XX wieku. Stalowa również w Niemczech w latach 30. XX wieku. Obie prezentują typowe rozwiązania architektury obronnej umieszczanej przy budynkach przemysłowych.

Wartownie Wartownie Wartownie Wartownie Wartownie

Kwiaty polskie

Unikatowa galeria autorska Grażyny Graszki powstała na dziedzińcu Muzeum. Cykl ten nosi nazwę „Kwiaty polskie” (2003-2005). Mozaikowa praca twórcza artystki w przestrzeni muzealnych zabudowań zyskuje kolejne elementy i tworzy wystawę stałą, którą można podziwiać w godzinach otwarcia instytucji.
Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie Kwiaty polskie  Kwiaty polskie Kwiaty polskieKwiaty polskie

Ekspozycja kamieniarska

Wystawa muzealna prezentująca w muzealnych podcieniach elementy kamienne zgromadzone w Muzeum. Są to fragmenty nagrobków, pomników i wytwory techniki. Jest ona uzupełniona mozaikami Grażyny Graszki tworzącymi podłogę wystawy.
Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska Ekspozycja kamieniarska

Makieta kolejowa

Makieta kolejowa umieszczona w budynku dworca kolejowego na ulicy Towarowej 3. Makieta w części historycznej prezentowanych pojazdów odwzorowuje tzw. modelarską kolejową epokę IV (lata 1968-1989) w PRL. Rekonstrukcje budowli tworzących infrastrukturę kolejową (parowozownia, budynki stacyjne, wieża ciśnień, osiedle mieszkaniowe, zakład przemysłowy) wzorowane są na obiektach historycznych zachowanych na obszarze dzisiejszej Polski zachodniej. Obiekty w tej architekturze wznoszone były w okresie budowy linii kolejowych na początku XX wieku.

Projekt i wykonanie makiety: Krzysztof Jasiński, Daniel Skarżyński, Marcin Pazio, Konrad Tanasiewicz. Własność: Muzeum Miejskie w Nowej Soli.

Makieta znajduje się w Centrum Obsługi Podróżnych (dworzec PKP) przy ul. Towarowej 3


Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa Makieta kolejowa

Historia dawnej fabryki nici.

Wystawa plenerowa umieszczona na trzech najwyższych piętrach w Wieży Ciśnień Społecznych i Gospodarczych przy ulicy Bawełnianej 1 na terenie dawnej fabryki nici.

Prezentuje na planszach i makietach historię fabryki od czasu jej powstania w XIX wieku aż do jej upadku pod koniec wieku XX. Bogata w solidną wiedzę historyczną oraz ubarwiona wieloma zdjęciami stanowi ważny element reorganizacji terenu po byłej fabryce.
Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici Dawna fabrka nici

Grażyna Graszka uwielbia spacerować. Codziennie przemierza miasto i przyległe mu tereny. Zapisuje pod powiekami detale architektoniczne, bryły budynków i szerokie kadry, które później stanowią motywy jej pracy malarskiej i tworzonych makiet.

 Zwiedzający odnajdą na wystawie dwie ścieżki. Jedna z nich to precyzyjnie wykonane makiety architektury Nowej Soli, często odtworzone z archiwalnych planów i fotografii, ponieważ współczesny obraz przedstawionych obiektów zmieniał się wraz z upływem czasu. Druga ścieżka to obrazy, w których detale – zabytkowe sztukaterie, rzeźby, płaskorzeźby z nowosolskich ulic, parków czy cmentarzy układają się w kompozycje powstałe w twórczej wyobraźni artystki.

Ta wystawa ma kilka warstw. Historyczną, ponieważ ukazuje obraz miasta związany z jego dziejami i mieszkańcami z przeszłości. Artystyczną, którą z przyjemnością odnajdzie widz niekoniecznie związany z Nową Solą. Jest też wystawą monograficzną, prezentującą przegląd twórczości Grażyny Graszki – osoby silnie związanej z życiem miasta, pełniącej różnorodne role społeczne i aktywnej w artystycznej edukacji nowosolan.

W pierwszą niedzielę wakacji, 25 czerwca 2023 r. o godzinie 14.00, zapraszamy na „Muzealną 20!”. Wpisując się w wakacyjny nastrój, a także nawiązując do trwającej w Muzeum wystawy prac Grażyny Graszki, która jest znana w Nowej Soli jako twórczyni pięknych mozaik, spotkamy się w naszym muzealnym mozaikowym herbarium. Będziemy opowiadać o mocy ziół i kwiatów, a także tworzyć zielnikowe obrazki. To będą ostatnie niedzielne warsztaty dla dzieci z opiekunami w tym roku szkolnym.

Nowa Sól - miasto nad Odrą. Dwa brzegi w obiektywie Jana Wojtasika

Nowa Sól nie tylko leży nad Odrą, ale od początku swoich dziejów przez znaczącą cześć historii z Odrą była bardzo mocno związana. Gdy powstawała osada warzelników pierwszy ładunek surowca z Bretanii przypłynął Odrą. Rzeka umożliwiała transport, a okoliczne lasy dostęp do drewna. Gotowy produkt dostarczano na Śląsk także dzięki Odrze. Powstał port, a z czasem także stocznia. W XVIII w. Nowa Sól posiadała już największe na Śląsku skupisko floty rzecznej  - 195 barek. Prowadzone równolegle  na dużą skalę prace regulacyjne Odry zmieniały też obraz drugiego brzegu rzeki. Z pierwotnie niedostępnego bagiennego obszaru pod koniec XIX wieku powstał – jak ujęto to w jednym z ówczesnych opisów – park w stylu angielskim. Pomiędzy licznymi meandrami dawnych kanałów odrzańskich pojawiły się plantacje dębu szypułkowego, a kolejne wylewy rzeki ubogacały starorzecze nasionami drzew, krzewów i kwiatów pochodzącymi z górnego biegu Odry i jej dopływów. Na nowosolskim prawobrzeżu powstał prawdziwy ogród botaniczny. Jego bogactwo i piękno podziwiane było przez pokolenia mieszkańców. Możemy z niego korzystać także obecnie. Przygotowane na wystawę fotografie pokazują obraz współczesnej dzielnicy portowej Nowej Soli, wiodą brzegiem Odry, a następnie przez most na jej drugą stronę, ukazując piękno pejzażu starorzecza w różnych porach roku. Wystawa autorstwa Jana Wojtasika przenosi widza z nowoczesnego organizmu miejskiego w niemal baśniowy, a przecież tak bliski Nowosolanom świat natury.