DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Muzeum Miejskie w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Filmy opublikowane na stronie Muzeum nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących. Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Data ostatniej aktualizacji: 2022.03.11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Muzeum Miejskie w Nowej Soli
ul. Muzealna 20
67-100 Nowa Sól
tel.: 68 387 36 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Dąbrowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 3873640 w. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność – lokalizacja

Muzeum Miejskie w Nowej Soli mieści się w obiektach położonych w centrum Nowej Soli przy ul. Muzealnej 20 (67-100 Nowa Sól). Do instytucji (do wejścia głównego) dojechać można pojazdem mechanicznym lub rowerem ulicami Muzealną, Wróblewskiego lub Gimnazjalną (tylko rowerem). Na terenie Muzeum nie ma parkingu dla zwiedzających. Można skorzystać z pobliskich płatnych parkingów miejskich przy ul. Muzealnej.

Do Muzeum można dojechać autobusami komunikacji miejskiej. Przystanek autobusowy „Muzeum” znajduje się przy ul. Muzealnej w odległości 100 m od obiektu. Zatrzymują się na nim autobusy linii nr 10, 11, 16, 18 z ul. Towarowej (Centrum Obsługi Podróżnych); 1, 2, 3, 7, 8, 13, 15 z ul. Towarowej (Dworzec PKP); 4, 5, 6 z kierunku ul. Chałubińskiego (Szpital) i 14 z kierunku ul. Przemysłowej (K-SSSE).

Z Centrum Obsługi Podróżnych (dworzec autobusowy i dworzec kolejowy) można do Muzeum dojść piechotą – ok. 5-10 min. – ul. Zjednoczenia lub ul. Gimnazjalną.

Dostępność architektoniczna

Muzeum mieści się w trzech obiektach: budynku głównym, pawilonie przyrodniczym i tzw. wozowni z pracownią plastyczną.

Pawilon przyrodniczy nie jest dostosowany do obsługi osób zwiedzających z niepełnosprawnością ruchową. W budynku głównym dostępny jest tylko parter. Dostępny jest obiekt pracowni plastycznej, gdzie prowadzone są zajęcia warsztatowe.

Do wejścia budynku głównego można się dostać schodami. Przy budynku nawierzchnia wyłożona jest kostką granitową. Po wejściu do budynku głównego znajduje się hol, po wejściu po schodach kierujemy się do kasy muzealnej. Przy kasie znajduje się miejsce do pozostawienia odzieży wierzchniej. W obiekcie nie ma szatni. Pomieszczenia ze stałymi i czasowymi ekspozycjami znajdują się na dwóch kondygnacjach. Między kondygnacjami można przemieszczać się tylko schodami. Z holu prowadzą wejścia do pomieszczeń ekspozycyjnych oraz toalety. Pomieszczenia ekspozycyjne na poziomie parteru i piętra mają układ amfiladowy, bez nierówności między poziomami. Dostęp do pomieszczeń ekspozycyjnych oraz biurowych na piętrze tylko klatką schodową.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową istnieje możliwość wejścia do budynku głównego i zwiedzania ekspozycji na parterze. W tym celu należy skorzystać z wejścia bocznego (od strony sąsiedniego budynku), przy którym znajduje się dzwonek przywoławczy obsługi muzealnej. Pracownik muzeum kieruje następnie na dziedziniec muzeum, gdzie istnieje możliwość skorzystania z platformy pionowej.

Zwiedzanie ekspozycji w pawilonie przyrodniczym możliwe jest tylko poprzez kontakt z pracownikiem obsługi w budynku głównym. Do pawilonu przyrodniczego dostać się można schodami. Pomieszczenia ekspozycyjne zlokalizowane są na parterze i piętrze pawilonu. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami możliwa tylko schodami.

Zajęcia warsztatowe i edukacyjne odbywają się pracowni plastycznej, mieszczącej się w tzw. wozowni. Dostęp do pracowni jest możliwy poprzez kontakt z pracownikiem obsługi w budynku głównym lub za pomocą dzwonka przywoławczego zlokalizowanego przy wejściu bocznym. Pracownia plastyczna jest bez barier architektonicznych, wejście z poziomu gruntu umożliwia dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynkach muzealnych nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W przestrzeni wystawienniczej, na piętrze budynku głównego, ustawiono ławki do odpoczynku.

Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze nie wolno wchodzić z wózkami ani z nosidłami na stelażach metalowych. Brak toalety z przewijakiem.

W obiektach muzealnych dopuszcza się wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP