Muzeum Miejskie w Nowej Soli zaprasza na promocję książki Tomasza Andrzejewskiego „Fabryka nici w Nowej Soli, cz. II, 1945-2009”, która odbędzie się 23 września 2022 r. o godzinie 17:00. Promocji publikacji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Ludzie „Odry” – portret pracowników fabryki nici w Nowej Soli”. Oba spotkania odbędą się w ramach wydarzenia pn. „Wieczór z Odrą w Muzeum i Bibliotece” organizowanego wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Soli i Muzeum Miejskie.

„Fabryka nici w Nowej Soli, cz. II. 1945-2009” to druga część publikacji poświęconej nowosolskiej fabryce nici. Prezentuje ona rys historyczny fabryki od czasów przejęcia zakładu przez władze polskie w 1945 r. do czasów jego likwidacji. W bogato ilustrowanym wydawnictwie zaprezentowano najważniejsze wydarzenia z dziejów fabryki, która w drugiej połowie XX stulecia odgrywała w życiu gospodarczo-społecznym Nowej Soli ważną rolę. W syntetycznym ujęciu ukazano odbudowę fabryki po jej przejęciu przez polską administrację, rozkwit przedsiębiorstwa w latach 60. i 70. oraz powolny schyłek jej funkcjonowania w okresie transformacji ustrojowej na początku lat 90. zakończony ostatecznie likwidacją na początku kolejnego stulecia. Ukazano także losy terenu pofabrycznego, który obecnie objęty jest planem rewitalizacji. Osobną część publikacji stanowi rozdział poświęcony pracownikom dawnej fabryki. „Ludzie Odry” to prezentacja powstała z bogatych zbiorów fotograficznych Muzeum Miejskiego w Nowej Soli oraz zbiorów prywatnych udostępnionych przez dawnych pracowników. To swoista forma upamiętnienia osób, które na przestrzeni lat związane były zawodowo z fabryką nici. plakat promocja fabryki nici 2