Serdecznie zapraszamy 6 października 2023 r. o godzinie 17.00 na wernisaż niesamowitych zdjęć Ryszarda Piaseckiego - dokumentalisty czasów, które jeszcze są w pamięci i sercach nowosolan.

Wystawa połączona jest z promocją książki pt.: „NOWA SÓL W OBIEKTYWIE RYSZARDA PIASECKIEGO” będącej subiektywnym wyborem jego prac z zasobów Muzeum i zawierającej dziesiątki fotografii z lat 70.-90. XX wieku.

Ryszard Piasecki urodził się 23.07.1948 w Nowej Soli. Od połowy lat 50. już jako dziecko uczęszczał na zajęcia w sekcji plastycznej Zakładowego Domu Kultury „Dozamet“. W latach 60 rozpoczął naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Edukację w tej szkole zakończył w 3 klasie, gdyż został relegowany za kontrowersyjne zdaniem władz projekty plakatów przygotowane dla stoczniowców. Szkołę średnią ukończył w Nowej Soli. Po zdanej maturze w 1969 r. został zatrudniony w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych „Dozamet“ w Nowej Soli. Jako etatowy plastyk, grafik oraz fotograf zakładowy pracował w DZM do 1999 r. Swoją pasję fotografa i dokumentalisty rozwijał również w ZDK „Dozamet“, gdzie jako instruktor był zatrudniony do czasu likwidacji instytucji na początku lat 90. W ramach tej działalności przygotował kilka autorskich wystaw fotograficznych, które prezentowane były w Nowej Soli i za granicą. Na początku lat 70. został także członkiem redakcji gazety zakładowej DZM – „Głos Metalowca“, a później „Głos Dozametu“. W redakcji zajmował się fotografią, reportażem, przygotowywał rysunki i satyry. W tym samym czasie uzupełniał swoje wykształcenie, ukończył m.in. kurs fotografii w Zielonej Górze oraz Studium Fotograficzno-Filmowe w Szczecinie. Po zakończeniu pracy w DZM podjął współpracę z wytwórcami tzw. figur i ozdób ogrodowych. Do czasu przejścia na emeryturę w 2010 r. zaprojektował i wykonał setki modeli figur, które stały się wzorami do odlewów dla szeroko rozwiniętej w Nowej Soli branży produkcji figur. Na emeryturze kontynuował swoją pasję fotograficzną oraz podróżniczą, którą dzielił ze swoją małżonką. W 2021 r. zachowany dorobek zawodowy w postaci zdjęć, negatywów i taśm filmowych z okresu pracy w DZM i ZDK „Dozamet“ przekazał do zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Nowa Sól w obiektywie Ryszarda Piaseckiego plakat

godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP