Grażyna Graszka uwielbia spacerować. Codziennie przemierza miasto i przyległe mu tereny. Zapisuje pod powiekami detale architektoniczne, bryły budynków i szerokie kadry, które później stanowią motywy jej pracy malarskiej i tworzonych makiet.

 Zwiedzający odnajdą na wystawie dwie ścieżki. Jedna z nich to precyzyjnie wykonane makiety architektury Nowej Soli, często odtworzone z archiwalnych planów i fotografii, ponieważ współczesny obraz przedstawionych obiektów zmieniał się wraz z upływem czasu. Druga ścieżka to obrazy, w których detale – zabytkowe sztukaterie, rzeźby, płaskorzeźby z nowosolskich ulic, parków czy cmentarzy układają się w kompozycje powstałe w twórczej wyobraźni artystki.

Ta wystawa ma kilka warstw. Historyczną, ponieważ ukazuje obraz miasta związany z jego dziejami i mieszkańcami z przeszłości. Artystyczną, którą z przyjemnością odnajdzie widz niekoniecznie związany z Nową Solą. Jest też wystawą monograficzną, prezentującą przegląd twórczości Grażyny Graszki – osoby silnie związanej z życiem miasta, pełniącej różnorodne role społeczne i aktywnej w artystycznej edukacji nowosolan.

plakat Grażyna Graszka

godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP