Nowa Sól - miasto nad Odrą. Dwa brzegi w obiektywie Jana Wojtasika

Nowa Sól nie tylko leży nad Odrą, ale od początku swoich dziejów przez znaczącą cześć historii z Odrą była bardzo mocno związana. Gdy powstawała osada warzelników pierwszy ładunek surowca z Bretanii przypłynął Odrą. Rzeka umożliwiała transport, a okoliczne lasy dostęp do drewna. Gotowy produkt dostarczano na Śląsk także dzięki Odrze. Powstał port, a z czasem także stocznia. W XVIII w. Nowa Sól posiadała już największe na Śląsku skupisko floty rzecznej  - 195 barek. Prowadzone równolegle  na dużą skalę prace regulacyjne Odry zmieniały też obraz drugiego brzegu rzeki. Z pierwotnie niedostępnego bagiennego obszaru pod koniec XIX wieku powstał – jak ujęto to w jednym z ówczesnych opisów – park w stylu angielskim. Pomiędzy licznymi meandrami dawnych kanałów odrzańskich pojawiły się plantacje dębu szypułkowego, a kolejne wylewy rzeki ubogacały starorzecze nasionami drzew, krzewów i kwiatów pochodzącymi z górnego biegu Odry i jej dopływów. Na nowosolskim prawobrzeżu powstał prawdziwy ogród botaniczny. Jego bogactwo i piękno podziwiane było przez pokolenia mieszkańców. Możemy z niego korzystać także obecnie. Przygotowane na wystawę fotografie pokazują obraz współczesnej dzielnicy portowej Nowej Soli, wiodą brzegiem Odry, a następnie przez most na jej drugą stronę, ukazując piękno pejzażu starorzecza w różnych porach roku. Wystawa autorstwa Jana Wojtasika przenosi widza z nowoczesnego organizmu miejskiego w niemal baśniowy, a przecież tak bliski Nowosolanom świat natury.

plakat Jan Wojtasik
godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP