Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba... – warsztaty na wystawie etnograficznej w Muzeum Miejskim w Nowej Soli
Zapraszamy grupy szkolne i przedszkolne na warsztatową lekcję muzealną związaną z czasową wystawą „Znaczenie i mowa rzeczy. Wystawa etnograficzna ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Nowej Soli”. Ukazane zostały na niej przedmioty, które dla młodego pokolenia często pozostają nieznane z nazwy i przeznaczenia.
Proponujemy spacer po wystawie, a następnie zajęcia twórcze. Uczestnicy lekcji poznają proces przetworzenia ziarna w mąkę i chleb, a także tradycyjne sprzęty, które do tego służyły. Opowiemy o obrzędowych formach chleba, jego symbolice i znaczeniu w kulturze ludowej. Ostatnią częścią warsztatów będą działania plastyczne, aby pobudzić kreatywność i pozostawić pamiątkę po wizycie w Muzeum.
Warsztaty etnograficzne w Muzeum