Z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Muzeum Miejskim zaprezentowana zostanie wystawa „Przełom. Sierpień 1980. I „Solidarność””. Została ona przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
Przełom. Sierpień 1980. I „Solidarność” Jej autorem jest dr Arkadiusz Kazański. Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz; opracowanie graficzne: Piotr Wiejak i Barnin Rej; recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Cecylia Kuta, dr Paweł Skubisz; korekta: Anna Świtalska-Jopek. Ekspozycja wzbogacona została o plansze i materiały poświęcone działalności NSZZ „Solidarność” w Nowej Soli i regionie ze zbiorów PKK „Solidarność” w Nowej Soli i Muzeum Miejskiego.
Wystawa będzie prezentowana w pawilonie przyrodniczym Muzeum w dniach 01-31.10.2020 roku.