"Z biegiem rzeki" - Dzieje Żydów nad Odrą

W dniach 18.09 - 10.12.2020 r. gościć będziemy wystawę stworzoną przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej pt.: "Z biegiem rzeki - Dzieje Żydów nad Odrą". Kuratorkami wystawy są Magdalena Gebala i Magdalena Abraham-Diefenbach. Teksty opracowali merytorycznie Ulrich Bauman, Uwe Neumarker i Herald Roth. Dwujęzyczna (polsko-niemiecka) wystawa poświęcona jest wybranym aspektom historii Żydów po oby stronach Odry.

Myślą jaka przyświecała autorkom jest ona zaproszenie do refleksji i dialogu między dawnymi i obecnymi mieszkańcami regionu oraz do odkrywania polsko-niemiecko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego tych ziem. Tereny nadodrzańskie były zawsze obszarem pogranicza. Nie tylko pomiędzy kulturą polską i niemiecką, ale także między kulturą Żydów polskich i Żydów niemieckich. Ta śląska i pomorska różnorodność kulturowa została zniszczona przez nacjonalizm, antysemityzm i nazizm. Po wojnie stały się te ziemie ojczyzną dla Polaków, jednak dla dziesiątek tysięcy osiadłych tu wówczas Żydów ocalałych z Holokaustu była, jak się potem okazało, tylko przystankiem. Z biegiem czasu tysiącletnia obecność Żydów nad Odrą uległa zapomnieniu i zniszczeniu. Wystawa 20 wielkoformatowych, wolnostojących plansz jest elementem dialogu nad tym aspektem mało znanej historii nadodrzańskich ziem.