Wernisaż wystawy Marka Haładudy "Karnawał"

Opublikowane: 10 październik 2010.

Wystawę malarstwa Marka Haładudy „Karnawał” można oglądać w muzeum od 15 października. Tego dnia o godz. 17 na wernisażu obecny będzie artysta, który jest z pochodzenia nowosolaninem, a życie zawodowe związał z poznańską Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych (ob. Uniwersytet Artystyczny), którą ukończył w 1988 roku i gdzie jest zatrudniony jako wykładowca. Po studiach przez rok (1989-1990) doskonalił swój warsztat w słynnej Ecole des Beaux Art w Paryżu.
Warunkiem „istnienia” każdego artysty w świadomości społecznej jest udział w wystawach, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Wyżej przez samych artystów cenione są te indywidualne, ponieważ świadczą o zainteresowaniu nie tematem ( główną cechą wystaw zbiorowych), ale twórczością konkretnego człowieka.
Marek Haładuda wystawia nieprzerwanie od 1990, a jako najbardziej znaczące z wystaw indywidualnych wymienia:

 • 1990 Galeria BWA w Zielonej Górze i Galeria BWA w Koninie
 • 1994 Galeria Art & Bizness Club w Poznaniu
 • 1995 Galeria Bałucka w Łodzi i Galeria Miejska BWA „Arsenał” w Poznaniu
 • 1996 Gemeindeamt Leobendorf w Austrii
 • 1997 Atelier Stoss im Himmel we Wiedniu
 • 2000 Kunstraume Vincent we Wiedniu
 • 2001 Galeria „Profil“ w Centrum Kultury „Zamek“  w Poznaniu
 • 2002 Galeria „Wozownia” w Toruniu i Galeria BWA w Bydgoszczy
 • 2003 Galeria MBWA w Krynicy
 • 2006 Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu
 • 2007 Galeria Szyperska w Poznaniu i Galeria BWA w Gorzowie Wlkp.
 • 2009 Galeria „Kobro” Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • 2010 Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Równie imponująca jest lista wystaw zbiorowych krajowych i zagranicznych, w których artysta wziął udział.

W swoich obrazach Marek Haładuda utrwala chwile, ludzi, nastroje, które zostawiły ślad w jego świadomości, zapadły w pamięć, wzruszyły lub zafascynowały. Obrazy układają sięw cykle. Jak to pięknie napisała Zofia Ziółkowska w katalogu do wystawy w Galerii Szyperskiej jego twórczość jest rodzajem pamiętnika: …Pamiętnik umiejętności łączenia malarstwa intensywnego, gwałtownego „ekspresjonistycznego ” z „klasycyzmem”… Pamiętnik konieczności malowania po swojemu, nie patrząc na innych, świadomości, że „styl to człowiek” nie zaś ksero z Kassel, z Wenecji… Poświadczanie malarstwem swojej egzystencji, pozostawianie śladu, „życioobrazowanie”. …

Więcej informacji o artyście na stronie www.haladuda.pl