XXX-lecie NSZZ "Solidarność"

Opublikowane: 29 sierpień 2010.

Muzeum Miejskie i Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" w Nowej Soli zapraszają 3 września 2010 r. o godz. 17.00 na wernisaż wystawy XXX-lecie NSZZ "Solidarność". W programie spotkanie promocyjne książki Andrzeja i Marii Perlak pt. "Internowani w Uhercach II" wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

Na wystawę składają się dokumenty, plakaty, fotografie zgromadzone przez działaczy związku i Muzeum Miejskie. Ekspozycja prezentuje okoliczności powstania NSZZ "Solidarność" i jego działalność w latach 1980-1990 w szerokim kontekście protestów społecznych z lat 1956-1976. Osobną część ekspozycji poświęcono działalności lokalnych struktur Solidarnośći oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Ekspozycja czynna będzie do 10 października br.