Wystawa fotografii ks. prof. Tadeusza Fitycha

Opublikowane: 17 sierpień 2010.

"Boże Młyny" - krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim (na tropach dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej)

16 sierpnia otwarto ekspozycję wystawy autorstwa nowosolanina ks. prof. Tadeusza Fitycha. Celem przygotowanej i prezentowanej po raz pierwszy w 2009 r. w Kudowej Zdroju wystawy było:

  • złożenie hołdu Janowi Pawłowi II, przy szlaku turystycznym z Jego imieniem (znajduje się tam wiele kapliczek), z okazji czwartej rocznicy odejścia do Domu Ojca oraz z racji inauguracji sezonu turystyczno-pielgrzymkowego 2009
  • inwentaryzacja, kompleksowa informacja m.in. poprzez wydanie książki-albumu na rzecz tożsamości miasta i rozwoju turystyki kulturowej
  • opracowanie programów z myślą o rewitalizacji oraz ratowaniu zniszczonych krzyży i kapliczek przydrożnych

Na wystawę składają fotografie, mapki, wykresy, świadectwa oraz syntezy historyczno-kulturowe ponad 200 obiektów małej architektury sakralnej. Unikatowość wystawy polega na tym, że autor wyszedł daleko poza schemat typowej prezentacji zabytków. Dogłębne studia naukowe nad inwentaryzowanymi obiektami pozwoliły, jak to zauważyli recenzenci, na kompletną interpretację teologiczno-historyczną i etnograficzną fenomenu budowy przydrożnych kapliczek jako przejawów pobożności ludowej w regionie pogranicza. Uniwersalnym przesłaniem wystawy, prezentowanej już w wielu miejscach w Polsce (przygotowane są także wersje w języku niemieckim i angielskim), jest potrzeba zwrócenia uwagi na zabytki małej architektury sakralnej w innych regionach naszego kraju. Wystawa jest bowiem efektem dwuletniej pracy badawczej. Nowatorskie podejście do problematyki prezentuje, towarzyszący ekspozycji katalog, swoiste kompendium wiedzy, które może być pomocne dla badaczy w innych częściach kraju. Na potrzeby ekspozycji uruchomiona została także witryna internetowa http://www.boze-mlyny.eu/. Wystawę zwiedzać można do 15 października 2010 r.

Informacja o autorze Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz FITYCH (ur. 1948) prezbiter archidiecezji wrocławskiej (1974) oraz świdnickiej (od XI 2006), członek szeregu towarzystw naukowych w Polsce, Niemczech, Republice Czeskiej; historyk dziejów teologii, dyplomacji, kultury i duchowości; specjalista w dziedzinie dyplomacji watykańskiej, od kilku lat w czterech krajach Europy Środkowej prowadzi badania nad małą architekturą sakralną. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego (PWT) we Wrocławiu (1974) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (doktorat 1983 r.). Adiunkt i sekretarz generalny PWT we Wrocławiu w latach 1985-2003. Od 1986 r. współpracownik Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie; prowadził studia i prace badawcze m.in. na uniwersytetach włoskich, niemieckich i austriackich (1986-1988 i 2001-2008). Pomysłodawca, współzałożyciel i wiceprezes Federacji Bibliotek Kościelnych "FIDES" (1991). Uczestnik Synodu Biskupów (Rzym 1991); współpracownik Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE; 1993-2001 - jako sekretarz prezydenta CCEE, służba półdyplomatyczna). Posługa duszpasterska i praca naukowo-badawcza w pilotażowym osiedlu ekumenicznym - Ökumenische Lebenszentrum Ottmaring k/Augsburga (2001-2005). Członek "II-giej" polskiej wyprawy naukowej - nawiązującej do inicjatywy PAU - do spraw krytycznej edycji akt nuncjatury polskiej (Rzym 1986-1988). Prelegent i uczestnik licznych kongresów krajowych i zagranicznych. Opublikował szereg książek oraz ponad 250 artykułów i recenzji. Jest autorem wystaw i fotografii artystycznych. Po 15-letniej służbie Kościołowi w Europie, zamieszkał w Kudowie Zdroju. Należy do grona ponad 140 osób z kręgu ludzi nauki, kultury, sztuki i biznesu, którzy otrzymali certyfikat "Asylum Glacense" i zamieszkali na Ziemi Kłodzkiej. http://www.fitych.org