Wystawy czasowe 2004

W kręgu bukowiny

Opublikowane: poniedziałek, 01, grudzień 2003 14:21.

Czas trwania: grudzień 2003 - luty 2004    Urodzeni na Bukowinie byli "bogaci w ojczyzny" - tak mówi poetka z Bukowiny, Anna Danielewicz. Przed 1918 r. byli poddanymi cesarza Austrii. Jesienią 1918 r. Bukowina została przyłączona do Rumunii. W czerwcu 1940 r. Związek Radziecki uzyskał od Rumunii odstąpienie północnej części Bukowiny. W latach 1941 - 1944 Rumunia ponownie zajęła te tereny.

Od 1944 r. powstał obwód czerniowiecki Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Po rozpadzie Związku Radzieckiego północna Bukowina należy do Ukrainy, a południowa do Rumunii. Bukowinę zamieszkiwali Ukraińcy, Żydzi, Polacy, Niemcy i mniejsze społeczności np. Ormianie. Każda grupa etniczna rozmawiała w swoim języku i w języku państwowym. Służyli w wojsku, chodzili do państwowych szkół, a także tworzyli własne instytucje i organizacje.

Sto siedemdziesiąt jeden lat życia spędziła na Bukowinie grupa Polaków, z tego 144 lata pod rządami austriackimi, 27 pod rumuńskimi. Pierwszy z tych etapów był okresem tworzenia się, organizowania i krzepnięcia tej grupy w zwartą, a bezpośrednio przed I wojną światową kwitnącą Polonię bukowińską. Drugi etap to okres jej rozpadu i likwidacji.

Po zakończeniu I wojny światowej, w 1919 r. nastąpił zorganizowany powrót licznych grup Polaków różnych stanów i zawodów z Bukowiny do Polski. Były to głównie rodziny inteligenckie oraz studenci i absolwenci uniwer-sytetów.

Więcej ...