Militaria

Na wystawie zaprezentowano zbiory własne muzeum ukazujące ewolucję uzbrojenia i umundurowania od czasów średniowiecza do końca XX w.:

 • broń biała (szable, szpady, pałasze, bagnety z XVII - XX w.)
 • broń drzewcowa (halabardy, piki, berdysze, topory bojowe z XVII - XIX w.)
 • broń palna (karabiny skałkowe z XVIII w, karabiny i pistolety kapiszonowe z XIX w., karabiny odtylcowe z połowy XIX i początku XX w., broń wałowa z XIX w.)
 • broń artyleryjska (armata z końca XVIII w., moździerz z końca XIX w.)

Kolekcję broni uzupełniają elementy ekwipunku i umundurowania żołnierskiego z XVII - XX w.:

 • zbroje turniejowe z XVI w. (kopie XIX-wieczne)
 • hełm z XVII w.
 • ekwipunek armii niemieckiej z okresu I i II wojny światowej.
 • mundury Wojska Polskiego z lat 50. i 80. XX.

Ponadto:

 • dwa XVII-wieczne portrety książąt głogowskich - Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka (kolekcja kilkunastu portretów władców głogowskich przechowywana była do 1945 r. na zamku książęcym w Głogowie. Do dziś zachowały się trzy obrazy - 2 w Nowej Soli i portret Zygmunta Jagiellończyka w Poznaniu).
 • makiety schronów niemieckiej linii umocnień wzniesionych w latach 1928 - 1945 nad Odrą, tzw. "Oderstellung" (Pozycja Odrzańska)
 • dwie niemieckie wartownie jednoosobowe (stalowa i betonowa) z okresu II wojny światowej - ekspozycja plenerowa.