Prace konserwatorskie w Muzeum Miejskim

Opublikowane: 25 czerwiec 2015.

Podczas prac remontowych klatki schodowej w 2014 r. w budynku głównym Muzeum Miejskiego odkryto na ścianach polichromię, której powstanie datuje się na czas budowy obiektu w latach 80. XIX stulecia. Po konsultacjach ze służbami konserwatorskimi podjęto decyzję o zachowaniu historycznego wystroju klatki schodowej. Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii dekorującej wnętrze klatki schodowej rozpoczęto w 2014 r. i kontynuowane są w 2015 r.
Zadanie to realizowane jest przy pomocy finansowej Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.