Ceny biletów na ekspozycje stałe:
• 6 zł - normalny
• 4 zł - ulgowy (dzieci powyżej 6 lat i młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści)
• 1 zł - ulgowy (dzieci do lat 6)
• 4 zł od osoby - grupowy (10 osób i powyżej)
• 15 zł - rodzinny (2 dorosłych + dzieci do lat 18, maksymalnie 5 osób).

Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje dzieciom do lat 3.
W niedziele na ekspozycje stałe wstęp bezpłatny.
Ceny biletów na ekspozycje czasowe są zależne od rodzaju wystawy czasowej.

Warunki bezpłatnego i ulgowego wstępu do Muzeum określa „Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego w Nowej Soli".

Lekcje muzealne, warsztaty i oprowadzanie:

• lekcja muzealna lub warsztaty w salach wystawowych - 40 zł
• lekcja muzealna lub warsztaty w salach wystawowych ze zwiedzaniem - 40 zł + bilet ulgowy za 1 zł od osoby
• lekcja muzealna w terenie - 40 zł
• oprowadzanie z przewodnikiem po mieście (grupy zorganizowane od 10 do 30 osób) - 50 zł*.

*Opłaty dla grup zorganizowanych powyżej 30 osób będą indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.