Aleksander Duncker

Siedziby arystokracji śląskiej w grafice
Widoki zamków i pałaców pruskich prowincji publikowane przez berlińskiego wydawcę Aleksandra Dunckera tworzą 16 tomowe dzieło, które począwszy od 1857 roku ukazywało się w abonamencie przez 27 lat (Duncker A., Landlichen Wohnsitze, Schlosser und Residenzen der Preussischen Monarchie, Bd. I-XVI, Berlin 1857-1883). Śląsk jest w tym dziele bogato reprezentowany.

Życie arystokracji śląskiej w XIX w. koncentrowało się głównie na wsi. Już w pierwszej połowie XIX w. przetoczyła się przez Śląsk pierwsza fala modernizacji istniejących już budynków oraz powstawania nowych. Zostały wypracowane nowe historyzujące style architektoniczne. Dla części mieszczaństwa celem stało się przede wszystkim nabycie romantycznych posiadłości wiejskich. Znane z architektury miejskiej wille zostały przeniesione na grunt wiejski. Szczególnym uznaniem cieszyło się upiększanie krajobrazu poprzez zakładanie parków i ogrodów wraz z nowoczesnymi oranżeriami. Edycja grafik była równocześnie probierzem standardu życia arystokracji, okazją do porównań, prezentacji i czerpania wzorów.

Nad dziełem Dunckera pracowało wielu znakomitych artystów, W. Loellot, J. Erbse, W. Berendt, a przede wszystkim legnicki grafik Theodor Blätterbauer, który wykonał większość zgromadzonych przez muzeum grafik.

Muzeum Miejskie w Nowej Soli w swoich zbiorach posiada kolekcję grafik z publikacji Aleksandra Dunckera. Kolekcja obejmuje kilkanaście litografii barwnych prezentujących siedziby arystokracji śląskiej z terenów północnego Śląska i pogranicza śląsko - brandenburskiego.