III Międzyszkolny Turniej Historyczny "Mała i Duża Ojczyzna"

Opublikowane: 25 listopad 2015.

Dnia 20 listopada na hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Soli odbył się III Międzyszkolny Turniej Historyczny pod hasłem "Mała i Duża Ojczyzna". Patronat nad konkursem objął Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. Organizatorzy konkursu to Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poznawania historii swojego regionu - małej ojczyzny i włączenie się w obchody Tygodnia Patriotyzmu organizowanego w naszym mieście. W turnieju wzięły udział wszystkie nowosolskie szkoły podstawowe i szkoła z Otynia - łącznie było to 8 szkół.
Prowadzeniem całego turnieju zajęła się nauczycielka języka polskiego z PSP nr 2 Jolanta Pietruszewska-Geppert.


Turniej składał się z 2 części. Pierwsza poświęcona patriotyzmowi narodowemu. Drużyny odpowiadały w czasie kolejnych zadań na pytania o symbole narodowe, rozpoznawały po notce biograficznej wybitnych Polaków, przypisywały daty do bitew, które stoczyli Polacy i rozpoznawały po krótkim fragmencie pieśni patriotyczne.
Po części pierwszej była krótka przerwa, którą wypełniły utwory patriotyczne śpiewane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 pod opieką Teresy Kuliczkowskiej.
W części drugiej poświęconej patriotyzmowi lokalnemu drużyny zmierzyły się z takimi zadaniami jak: rozpoznanie obiektów w Nowej Soli, podanie dat związanych z historią naszego miasta, rozpoznanie na podstawie zdjęcia wybitnych nowosolan, a także miejscowości w naszym powiecie.
Po dwóch częściach konkursowych komisja złożona z Ryszarda Sobkowicza, Jarosława Parahusa – pracowników Muzeum Miejskiego i Przemysława Krężela nauczyciela historii z Gimnazjum nr 1 ogłosiła dogrywkę w walce o 2 miejsce między szkołą z Otynia i PSP nr 8. Ostatecznie trzecie miejsce zajął Zespół Szkół z Otynia w składzie: Małgorzata Józefowicz, Dominika Miniewska, Oliwia Misior przygotowane przez panią Beate Zawalną, drudzy byli uczniowie z PSP nr 8: Łukasz Dłubak, Michał Filipowicz, Horacy Kusz przygotowani przez Leszka Śmiglewskiego, a zwyciężyła drużyna ze Szkoły Katolickiej w składzie Bartłomiej Patelka, Maciej Gradziuk, Szymon Wąsiewicz przygotowani przez Marka Bielicza.
Nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Nowej Soli, Muzeum Miejskie i PSP nr 2 wręczyli dr Tomasz Andrzejewski - dyrektor Muzeum Miejskiego, Iwona Gazińska - dyrektor PSP nr 2 i Katarzyna Wojtkowiak - dyrektor PSP nr 3.