VIII Powiatowy Konkurs Historyczny - "Renesans i reformacja na Środowym Nadodrzu"

Opublikowane: 11 kwiecień 2008.

Konkurs pod patronatem Starosty Nowosolskiego, realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Dnia 11. 04. 2008 r. odbyła się 8 edycja konkursu, który ma na celu rozbudzenie zainteresowań historią regionu u młodzieży ze szkół średnich w powiecie nowosolskim. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Muzeum (także ufundowanie jednej z nagród) we współpracy z Kołem Nowosolskim Polskiego Towarzystwa Historycznego Do finału konkursu przystąpiło 18 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowosolskiego.

Read More