IV finał Międzyszkolnego Konkursu Historycznego dla Szkół Podstawowych "Dzieje Nowej Soli"

Opublikowane: 19 kwiecień 2008.

Konkurs organizowany we współpracy ze Szkołę Podstawową nr 2 w Nowej Soli, pod patronatem Prezydenta Nowej Soli. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Muzeum (także fundacja nagród) we współpracy z Kołem Nowosolskim Polskiego Towarzystwa Historycznego. Finały konkursu odbyły się w SP 2 dn. 18.04. 2008 r., udział wzięło 29 uczniów z 10 szkół podstawowych.

Read More