Dzieje Nowej Soli - III edycja

Opublikowane: 30 styczeń 2007.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowej Soli oraz Muzeum Miejskie w Nowej Soli i Koło Nowosolskie Polskiego Towarzystwa Historycznego ogłaszają III edycję Międzyszkolnego Konkursu Historycznego pt. „Dzieje Nowej Soli”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Nowej Soli Pana Wadima Tyszkiewicza.

Organizatorzy serdeczne zapraszają do wzięcia udziału w konkursie.

Read More

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Dzieje Nowej Soli”

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Muzeum Miejskie w Nowej Soli i Koło Nowosolskie Polskiego Towarzystwa Historycznego ogłaszają IIIedycję Międzyszkolnego Konkursu Historycznego pt. „Dzieje Nowej Soli”.

 2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Nowej Soli i regionie wśród uczniów szkół podstawowych.

 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z dziejami Nowej Soli i jej okolic (wsie sąsiadujące z Nową Solą). Każda szkoła przeprowadza eliminacje wewnętrzne i zgłasza trzech uczniów do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać na „Karcie zgłoszenia uczestników” i złożyć je w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Soli do 16marca 2007r. (zgłoszenia można dostarczyć osobiście, pocztą lub faksem).

 5. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:

  • etap I – rozwiązane testu z dziejów Nowej Soli i okolic

  • etap II – rozpoznanie nowosolskich widokówek i fotografii.

   W punktacji końcowej sumuje się zdobyte punkty z I i II etapu.

 6. Finaliści konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

 7. Konkurs rozegrany zostanie na przełomie marca i kwietnia [o dokładnym terminie konkursu szkoły zostaną powiadomione telefonicznie lub faksem].

Literatura:

- Andrzejewski T., Miejscowości Powiatu Nowosolskiego. Rys historyczny, Nowa Sól 2004.
- Andrzejewski T., Gącarzewicz M., Sobkowicz R., Dzieje Nowej Soli – materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej, Nowa Sól 2006.
- Andrzejewski T., Palacz L., Dzieje ziem Powiatu Nowosolskiego. Wybór źródeł i materiałów, Nowa Sól 2001, CD.
- Andrzejewski T., Wrzeszcz M., Miejscowości Powiatu Nowosolskiego, Zarys dziejów, Nowa Sól 2002, (CD).
- Nowa Sól. Dzieje Miasta, red. J. Benyskiewicz, Zielona Góra 1993.
- Nowa Sól. Z dziejów i współczesności, Zeszyty Lubuskie nr 16, Zielona Góra 1978.
- Nowosolskie ulice. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Gącarzewicz, T. Andrzejewski, Nowa Sól 2003 r. (CD)
- Wielka woda. Powódź w Nowej Soli i okolicach – 1997, red. K. Bakalarz, Nowa Sól 2005 r., (CD)
- Nowosolska fabryka nici 1816 – 2006, red. K. Bakalarz, Nowa Sól 2006