Dział naukowo-oświatowy

Dział organizuje we współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi coroczne konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej, m.in. konkurs plastyczny dla najmłodszych - "Moje spotkanie z Muzeum", historyczny dla uczniów gimnazjów - "Poznaj swoją okolicę", historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - "Dzieje regionu". W dziale gromadzi się prasę regionalną i wydawnictwa lokalne oraz przygotowuje do druku publikacje własne Muzeum.

Muzeum Miejskie w Nowej Soli współpracuje z regionalnymi stowarzyszeniami i placówkami naukowymi. Przy Muzeum afiliowane jest Koło Nowosolskie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Efektem współpracy placówki z PTH są organizowane w szkołach powiatu nowosolskiego konkursy historyczne.