Izabela Sak - "W sieci barw"

Opublikowane: 03 październik 2019.

Izabela Sak plakatIzabela Sak urodziła się i mieszka w Zielonej Górze.
Tutaj ukończyła Liceum Plastyczne. W 2018 roku uzyskała dyplom licencjata z malarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie kontynuuje studia magisterskie, z czego jeden semestr odbyła jako studentka Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Caldas da Rainha w Portugalii.
Tworzy w technikach akryl i akwarela. Ma na swoim koncie ok.50 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jest uczestniczką wielu wystaw i plenerów w Polsce i za granicą. Jej prace znajdują się w prywatnych zbiorach Polski, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Słowenii, Holandii i USA.

Wernisaż 11 października 2019 r. o godzinie 17.00 w budynku głównym Muzeum.

– Dzieje miasta. Wybór źródeł i materiałów, Nowa Sól 2019

Opublikowane: 02 październik 2019.

Nowa Sól dzieje miasta internetTomasz Andrzejewski, Nowa Sól – Dzieje miasta. Wybór źródeł i materiałów, Nowa Sól 2019

Celem publikacji jest ukazanie procesu przekształcania się niewielkiej osady w trzecie co do wielkości miasto obecnego województwa lubuskiego. Wydawnictwo powstało w oparciu o dwie wcześniejsze publikacje autora, który w 1999 r. wraz z Małgorzatą Gącarzewicz przygotował Dzieje Nowej Soli – materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej. Wybór źródeł i materiałów oraz w zespole z M. Gącarzewicz i Ryszardem Sobkowiczem w 2006 r. – Dzieje Nowej Soli. Wybór źródeł i materiałów. Zamierzeniem autorów obu wydawnictw było przedstawienie dziejów miasta w sposób umożliwiający wykorzystanie informacji do celów dydaktycznych. Przygotowany materiał skierowany był głównie do nauczycieli i uczniów, którzy w procesie nauczania historii odwołują się do dziejów regionu. Stąd przyjęto konwencję prezentacji materiału historycznego z szerokim wykorzystaniem źródeł, których analiza w procesie nauczania historii zajmuje poczesne miejsce. W nowej propozycji zachowany został układ pracy prezentujący dzieje miasta w układzie chronologicznym, uzupełniony materiałem źródłowym. Znaczny nacisk położono na wykorzystanie źródeł ikonograficznych ze zbiorów Muzeum Miejskiego, Urzędu Miejskiego
w Nowej Soli
oraz osób prywatnych. Doświadczenia z życzliwie przyjętej, wydanej przez autora we współpracy z Jarosławem Parahusem w roku jubileuszu miasta w 2013 r. publikacji 450 lat Nowej Soli. Kalendarium dziejów miasta, pozwoliły przyjąć formułę kalendarium także obecnie. Znaczny nacisk położono na ukazanie dziejów miasta po 1945 r., które dotychczas nie doczekały się monograficznego opracowania. W przygotowaniu tej części autor posiłkował się własnymi opracowaniami, publikowanymi w cyklu Nowosolskie ulice (t. I-V, 2009-2015), artykułami zamieszczanymi na łamach lokalnego „Tygodnika Krąg” oraz materiałami z kwerend archiwalnych.

Druk kolorowy, okładka twarda, 192 strony, nakład 500 egz., cena 45,00 zł.

"First to fight" Polacy na frontach II wojny światowej

Opublikowane: 23 sierpień 2019.

First to fight plakatSerdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy "First to fight" Polacy nafrontach II wojny światowej. Wernisaż odbędzie się 6 września 2019r. o godzinie 17.00 w pawilonie przyrodniczym Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Więcej ...

Wakacje 2019

Opublikowane: 22 czerwiec 2019.

Zapraszamy do wakacyjnego Muzeum! To dobry kierunek czy słońce czy deszcz!

Regulamin warsztatów muzealnych 2019

Plakat wakacje 2