Wiek XX bez tajemnic.

Opublikowane: 11 listopad 2019.

Wiek bez tajemnicMuzeum Miejskie w Nowej Soli oraz Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na wykład dra hab. prof. UZ Roberta Skobielskiego pt.: Uciekinierzy z Polski Ludowej. Kulisy i konsekwencje najgłośniejszych ucieczek obywateli polskich za granicą po 1945 roku.

Wykład rozpocznie się 21 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w budynku głównym Muzuem Miejskiego.

 Dr hab. Robert Ryszard Skobelski, prof. UZ – lubuszanin, historyk specjalizujący się w historii najnowszej Polski i historii okresu stalinowskiego, polityką zagraniczną oraz gospodarką PRL. Nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Zielonogórskim. Od roku 2016 kieruje na UZ Instytutem Historii jako jego dyrektor. Jest aktywnym członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Zielonej Górze. Od 2013 roku jest redaktorem naczelnym rocznika naukowego Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Studia Zachodnie.
Zainteresowania naukowe dra hab. Roberta Skobelskiego koncentrują się wokół problematyki związanej z historią Polski okresu PRL (1945-1989), ze szczególnym uwzględnieniem okresu stalinowskiego, konfliktów społeczno-politycznych, polityki zagranicznej, stosunków Polski z krajami socjalistycznymi oraz dziejów ziemi lubuskiej po II wojnie światowej. Publikował m.in. w Kwartalniku Historycznym, Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Pamięci i Sprawiedliwości, Przeglądzie Zachodnim, paryskich Zeszytach Historycznych i Roczniku Lubuskim.

Do jego najważniejszych prac książkowych należą:
- Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego 1950-1955; Zielona Góra 2002.
- Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej; Zielona Góra 2009.
- Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970. Współpraca, napięcia, konflikty; Poznań 2010.
- Z prądem i pod prąd. Historia zielonogórskiej Elektrociepłowni; Zielona Góra 2011.