„Od 100 lat wszędzie dla wszystkich”

Opublikowane: 11 listopad 2019.

Zaproszenie PCKOrganizacja Polskiego Czerwonego Krzyża została utworzona tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dnia 18 stycznia 1919 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich działających pod zaborami organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Podczas posiedzenia, odbywającego się pod patronatem Heleny Paderewskiej, powołano do życia Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym jego prezesem został Paweł Sapieha. Pierwotną nazwę organizacji zmieniono w 1927 r. na Polski Czerwony Krzyż.

 

Z okazji okrągłego jubileuszu Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli wspólnie z Muzeum Miejskim w Nowej Soli przygotował wystawę poświęconą działalności organizacji. Wystawa zorganizowana została pod patronatem Starosty Powiatu Nowosolskiego i Prezydenta Nowej Soli.

Na ekspozycji zaprezentowane zostaną m.in. plakaty, wydawnictwa promocyjne i publikacje PCK, artykuły prasowe, skany materiałów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, materiały przekazane przez darczyńców oraz członków PCK, odznaczenia, dyplomy i sztandary PCK.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy 15.11.2019 r. (piątek) o godzinie 17.00 w budynku głównym Muzeum zostaną wręczone odznaki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, którzy oddali ponad 20 litrów krwi - „Dawca Krwi – zasłużony dla Zdrowia Narodu”, medale okolicznościowe 100-lecia PCK i odznaczenia honorowe PCK.

Wystawa potrwa do 12.01.2020 r. Zapraszamy!