PLAKAT FILMOWY Z NOWOSOLSKICH KIN ze zbiorów Grażyny Graszki - wernisaż wystawy

Opublikowane: 05 styczeń 2018.

Wernisaż odbędzie się 12.01.2018 (piątek) o godz. 17.00

Wystawa plakatu filmów polskich prezentuje część kolekcji plakatów filmowych wydobytych z niemałym trudem z nieistniejących nowosolskich kin „Odra” i „Dozamet”, zabezpieczonych i przechowanych przez artystę plastyka Grażynę Graszkę.
Pośród wielu autorów specjalizujących się w projektach plakatów przedstawiamy tutaj prawdziwych mistrzów – twórców i uczniów Polskiej Szkoły Plakatu, takich jak: Waldemar Świeży, Andrzej Pągowski, Eryk Lipiński, Jan Młodożeniec, Piotr Młodożeniec, Lech Majewski, Get Stankiewicz, Jerzy Cieślak, Stasys Eidrigevitius, Mieczysław Wasilewski, Wiesław Wałkuski, Jan Sawka, Jerzy Srokowski, Jerzy Flisak, Edward Lutczyn, Jerzy Czerniawski, Jacek Neugebauer, Andrzej Piwoński „Piwon”, Julian Pałka, Jakub Erol, Bronisław Zelek, Andrzej Krajewski, Krzysztof Nasfeter, Bohdan Butenko, Maciej Hibner, Jerzy Treuter, Paweł Petrycki, Antoni Chodorowski, Jerzy Srokowski „Sroka”, Ewa Libera, Maciej Żbikowski, Agata Chmielewska, Witold Dybowski.
Wystawa pozostając autorską prezentacją jest w równym stopniu wędrówką przez historię sztuki filmowej, kina polskiego i kinematografii lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

„Plakat to najkrótsza recenzja filmu. Powinien być przedłużeniem atmosfery filmu, nieść podobne przesłanie wydobywając elementy najbardziej drażniące. Plakat może operować brzydotą lub pięknem, ale musi być zauważony. Plakat nie zauważony ginie” (Andrzej Pągowski)

„Plakat niewidoczny jest plakatem zmarnowanym. Plakat na ulicy ma krzyczeć, przyciągać uwagę. A jednocześnie nie może być dziełem totalnie arabeskowym, abstrakcyjnym – wtedy jest niezrozumiały, a więc zmarnowany” (Henryk Tomaszewski)

„Plakat jest sztuką syntezy” (Waldemar Świeży)

Z kinem, które z jarmarcznej rozrywki stało się sztuką związany jest plakat filmowy. Pełniąc funkcje służebne – informując, zachęcając, promując, reklamując – stał się samoistnym, odrębnym, często oddzielonym i oddalonym od swojego filmowego protoplasty dziełem sztuki. Plakat zachowuje swoja pozycję środka propagandy wizualnej, który posiada właściwości atakowania widza, pomimo, a nawet wbrew jego woli. Będąc jedną z form plastyki współczesnej przyciąga oko odbiorcy swą urodą, bądź niezwykłością obrazu. Nie jest już tylko płachtą papieru w jaskrawym kolorze z wydrukowanym słowem. Absorbuje, zwraca uwagę jako dzieło sztuki.